Sinds 23 oktober is de dierenweide van zorgcentrum Aldenhorst in Mill een volière rijker. Op die datum legde montagebedrijf Rick Jagers uit Venhorst de laatste hand aan de montage van het grote net dat het vogelverblijf als een tentdak overspant.

Hoe het bestuur van een Vriendenstichting met weinig geldmiddelen, maar met de nodige vindingrijkheid een plan wist te realiseren, zelfs in tijden van coronabeperkingen.

Nog aantrekkelijker

“Het idee is al een jaar oud”, vertelt Marco Sichtars, voorzitter van de stichting Vrienden van Aldenhorst, die de dierenweide exploiteert. “In 2019 benaderden enkele bewoners van het zorgcentrum ons met de suggestie om een volière in de dierenweide te plaatsen. De komst van sier- en zangvogels zou de dierenweide nog aantrekkelijker maken voor bewoners en bezoekers. We staan altijd open voor suggesties en vonden het een goed voorstel, maar moesten toch een aantal praktische zaken uitwerken. Denk maar eens aan de verzorging van de verschillende dieren. Extra kosten, maar ook extra werkzaamheden voor onze vrijwilligers Bert Cornelissen en Janus Klomp. Ze verzorgen de dieren al jaren met veel toewijding, maar een uitbreiding van het bestand moet voor hen ook haalbaar zijn. Dat was gelukkig het geval”.

Secretaris John van Grinsven merkt op: “We hebben toen in onze vergaderingen verschillende ideeën uitgewerkt en prijzen opgevraagd. Dat werd gaandeweg steeds lastiger door de coronapandemie die inmiddels was uitgebroken. Even bij elkaar komen in om de situatie ter plekke bekijken was niet zonder meer mogelijk. We moesten andere manieren vinden om af te stemmen”.

“Ook kwamen we al snel tot de conclusie dat we voor de volière, die we voor ogen hadden, niet voldoende geld hadden” vult penningmeester Tiny van Lith aan. “Wanneer je afhankelijk bent van giften, zoals bij een stichting als de onze het geval is, is het in de huidige tijd een hele uitdaging om het hoofd boven water te houden. Voorop staat de verzorging van de bestaande dieren. Wat er overblijft, is voor nieuwe projecten en dat is geen vetpot”.

Vindingrijk

Nood maakt vindingrijk. En zo kon het gebeuren dat de Vriendenstichting bij de gemeente Mill en Sint Hubert een aanvraag indiende voor een subsidie uit het Leefbaarheidsfonds. Enkele maanden van gespannen afwachten verstreken, totdat op 23 juli de verlossende mededeling kwam, dat de gemeente had besloten de gevraagde Leefbaarheidsbijdrage toe te kennen. Helaas kon de feestelijke uitreiking in september niet doorgaan wegens de coronabeperkingen. Dat mocht bij de Vriendenstichting de vreugde over de positieve beslissing niet temperen en snel werd de opdracht tot aanleg van de volière verstrekt, met het bekende resultaat.

“We zijn blij en dankbaar dat de gemeente ons initiatief heeft gesteund” zeggen de bestuursleden in koor. “Nu kunnen we de bewoners van Aldenhorst en andere bezoekers een nog fraaiere en gevarieerdere dierenweide aanbieden”. Een officiële opening of ingebruikname is wederom in verband met de coronamaatregelen niet mogelijk. “Die schuiven we dan maar door naar het voorjaar van 2021; hopelijk kunnen we dan het glas heffen” zegt John van Grinsven tot slot.

De dieren in de dierenweide hebben dagelijks voer en verzorging nodig. Dat kost geld. Daarom doen de Vrienden van Aldenhorst een beroep op uw steun. Uw bijdrage op bankrekening (IBAN): NL49SNSB0706064216 bij de SNS bank t.n.v. Stichting Vrienden van Aldenhorst is van harte welkom. Bij voorbaat hartelijk dank, mede namens de bewoners van zorgcentrum Aldenhorst.