Zoals alle gemeenschapsaccommodaties, is Myllesweerd per woensdag 4 november 22.00 uur gesloten. Dit in verband met de RIVM-maatregelen in de strijd tegen het coronavirus.

Zodra het weer kan en mag openen wij weer de deuren en worden activiteiten weer opgestart.

Myllesweerd is wel geopend voor bloedprikken en ook is Myllesweerd de officiële ingang voor een bezoek aan het gemeentehuis. Zie onze agenda voor de actuele tijden van bloedprikken op www.myllesweerd.nl.

Als Cultureel Centrum Myllesweerd wensen wij u veel sterkte, let op elkaar en blijf gezond.

Wij hopen u weer snel en veilig te mogen ontmoeten in ONS MYLLESWEERD!