Meer kinderen kunnen nu aanspraak maken op individuele subsidie voor muziekonderwijs naar eigen keuze.

Op initiatief van AB`90 is samen met de VKP medio vorig jaar een motie ingediend om de subsidiëring van muziekonderwijs te heroverwegen. Deze motie deed vorig jaar veel politiek stof opwaaien; CDA zag de verruiming van muziekonderwijs toen niet zitten. Het zou de muziekverenigingen veel leden gaan kosten en daarmee de ouderbijdragen onbetaalbaar worden.

Het nieuwe raadsvoorstel stelt nu subsidies voor leskosten open voor alle leerlingen van 6 tot 18 jaar, die lessen volgen in het muziekonderwijs. Met ingang van het seizoen 2021/2022 draagt de gemeente maximaal € 200 per leerling per jaar bij in de leskosten.

Niet alleen leerlingen van muziekverenigingen (harmonieën en fanfares) hebben recht op die subsidie, maar voortaan ook leerlingen die bij commerciële muziekaanbieders in onze gemeente lessen volgen.

Dit raadsvoorstel is vorige week donderdag door onze gemeenteraad unaniem aangenomen.

Theo van Eenbergen, AB’90