De gemeente Mill en Sint Hubert wil woningen bouwen aan de Havikstraat, de Gruttostraat, de Leeuwerikstraat en de Genieweg in Mill. Inmiddels zijn de voorbereidingen gestart. Een van de zaken die onderzocht moet worden is of er archeologische vondsten te verwachten zijn op de locatie waar gebouwd gaat worden. Dit archeologisch onderzoek vindt plaats op 24, 25 en 26 november aanstaande.

Verplicht

Waarom is archeologisch onderzoek nodig? De gemeente Mill en Sint Hubert heeft in kaart gebracht waar gebieden liggen met een ‘archeologische verwachting’. Als in een dergelijk gebied op een groot oppervlak in de bodem gegraven wordt, dieper dan 40 centimeter, dan is archeologisch onderzoek verplicht. Omdat er woningen gebouwd gaan worden is dat hier het geval.

Sleuven

Hoe gaat het onderzoek in zijn werk? Het onderzoek wordt uitgevoerd door het graven van zogenaamde proefsleuven, in totaal zes stuks. Deze sleuven worden maximaal 25 meter lang, 4 meter breed en circa 1 meter diep.
Het graven geschiedt met een graafmachine. Een archeoloog is bij het graven aanwezig en beoordeelt hetgeen in de bodem zichtbaar wordt of wat er wordt opgegraven. In principe blijft het bij het graven van deze zes sleuven. Worden er echter bijzondere vondsten gedaan dan kan besloten worden om elders op het terrein extra sleuven te graven of een al geplande sleuf uit te breiden. Worden er geen bijzondere vondsten gedaan dan wordt de sleuf nog dezelfde dag weer dichtgegooid.
Op de website van de gemeente Mill en Sint Hubert; www.gemeente-mill.nl, kunt u een overzichtskaart zien van waar de sleuven precies worden gegraven. Het onderzoek duurt drie dagen maar weersomstandigheden kunnen er voor zorgen dat het werk langer duurt. Ook bij bijzondere vondsten kan het werk uitlopen.

Verwachting

Wat denkt men te vinden? Dat is natuurlijk nooit met zekerheid te zeggen. Maar het onderzoek richt zich vooral op vroegere bewoning. Het is mogelijk dat er sporen van bewoning te vinden zijn die teruggaan tot het Neolithicum (het stenen tijdperk). Maar ook vondsten die een relatie hebben met latere bewoning (middeleeuwen tot en met de 19e eeuw) zijn mogelijk. Ook is het mogelijk dat er vondsten worden gedaan die betrekking hebben op de Tweede Wereldoorlog. De Peel-Raamstelling lag er immers vlak bij.

Uitvoer

Het onderzoek wordt uitgevoerd door twee archeologen van Econsultancy (vestiging Swalmen). Dit bedrijf is ook verantwoordelijk voor een veilig verloop van het werk. De gemeente vraagt u echter om afstand te houden van het graafwerk. Ouders hou uw kinderen uit buurt.

Vragen

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met Econsultancy, de heer A.C. Mientjes, telefoon 088 - 5001600. U kunt ook contact opnemen met de gemeente Mill en Sint Hubert, de heer G. Middel, projectleider, 0485-460300. Wilt u meer weten over het woningbouwproject, ga dan naar www.woneninmill.nl > havikstraat-en-leeuwerikstraat.