Meer dan 1000 groep 8-leerlingen in Uden en omgeving maken dit schooljaar een keuze voor de middelbare school. Nu veel informatiedagen online zijn, is dit een grotere uitdaging. Voor de leerlingen, maar ook voor een school als het Udens College die persoonlijke aandacht voorop heeft staan.

Met enthousiaste leerlingcoaches en leerlingen zijn de eerste online informatieavonden geslaagd. En voor wie wil: op donderdag 26 november is er nog een online avond over vmbo en havovwo, en op maandag 30 november over Waldorf Uden, vrijeschool.

Voor leerlingen en ouders is het onderwijs van een school belangrijk, maar ook de sfeer in de school speelt een grote rol in de keuze. “Normaal kunnen leerlingen in oktober, in november en in januari samen met hun ouders een kijkje komen nemen op beide locaties van de school. Nu heeft iedereen in november vanuit de eigen woonkamer of keuken in een kleine groep kunnen meedoen aan een online presentatie”, vertelt Jean-Louis van der Veen, afdelingsdirecteur onderbouw vmbo. “Gelukkig zijn de eerste avonden heel goed gegaan, maar we gaan uiteraard ons best doen om leerlingen en ouders ook in de school uit te nodigen, op een verantwoorde wijze en binnen de geldende regels.”

Iedere leerling een coach

Tijdens deze avonden horen ouders en leerlingen meer over vernieuwende onderwijs van de school, met veel persoonlijke aandacht voor de leerling. “Iedere leerling heeft een eigen coach met wie hij wekelijks of tweewekelijks een individueel gesprek heeft”, vertelt Miel Smits, afdelingsdirecteur onderbouw havovwo. “Dat kan gaan over ‘hoe kan ik mijn werk het beste plannen’ of ‘hoe voel ik me in de klas’ of ‘wat vind ik leuk om te doen’. De coach is ook een aanspreekpunt voor de ouders.” Ook heeft iedere klas coaching met de klas waarbij de leerlingen en coach praten over allerlei onderwerpen rond leven, leren en werken. In dit onderwijsconcept zijn daarnaast de roosters ingericht op het bioritme van de leerling. “Dat betekent dat de meeste kernvakken niet aan het begin en aan het eind van de dag gepland staan wanneer de concentratie van jongeren lager is.”