Door Elly Meijnders - De GGD Hart voor Brabant is gestart met een grootschalig onderzoek naar de gezondheid en leefstijl van Brabantse inwoners: de GGD Gezondheidsmeter 2020 onder de naam ”Hallo, hoe gaat het met ons?”

Meer dan 91.000 Hart voor Brabanders van 18 jaar of ouder ontvangen een uitnodiging om een vragenlijst in te vullen. De vragen gaan onder andere over lichamelijke en psychische gezondheid, leefgewoonten en de woonomgeving. GGD Hart voor Brabant voert dit onderzoek eens in de vier jaar uit in opdracht van de gemeenten in de regio.

Meedoen

U kunt voor het eerst zelf ook meedoen aan dit onderzoek zonder uitnodiging. Dat kan via www.GGDgezondheidsmeter.nl. Deelname aan het onderzoek is vrijwillig. De vragen gaan onder andere over lichamelijke en psychische gezondheid, leefgewoonten en de woonomgeving. GGD Hart voor Brabant voert dit onderzoek eens in de vier jaar uit in opdracht van de gemeenten in de regio.

Resultaten

De resultaten van het onderzoek geven inzicht in de mening van de bevolking over hun gezondheid en de woonomgeving. Linda van Tilburg, onderzoeker bij de GGD geeft aan: “Het is belangrijk om de vragenlijst in te vullen, want als we weten hoe het met jou gaat, dan weten we uiteindelijk hoe het met ons allemaal gaat. De resultaten worden door de gemeente en de GGD gebruikt voor het lokale gezondheidsbeleid en het organiseren van activiteiten om de gezondheid en het welzijn van inwoners te verbeteren. Passen de voorzieningen bij wat mensen nodig hebben om zo gezond mogelijk te leven? Kan men meedoen aan de samenleving? En hoe gaat het met ons in vergelijking met vier jaar geleden?” De resultaten van het gezondheidsonderzoek worden medio 2021 bekendgemaakt op www.brabantscan.nl.

Vergelijken met andere regio’s

Alle GGD ’en in Nederland voeren dit Gezondheidsonderzoek uit. Hierdoor kan GGD Hart voor Brabant de resultaten met andere regio's vergelijken. Van Tilburg: “Gaat het bij ons beter of juist slechter dan elders in het land? Voor gemeenten is het fijn om die vergelijking te maken, zodat ze keuzes kunnen maken waar hun aandacht het meest naar uit moet gaan. De GGD ‘en doen dit onderzoek in opdracht van de gemeenten. Zij werken hierin samen met GGD GHOR Nederland, het Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Iedere ingevulde vragenlijst draagt een steentje bij aan een compleet beeld over de gezondheid van de Brabantse inwoners.”

Meer informatie over de GGD Gezondheidsmeter 2020 vindt u op https://www.ggdhvb.nl/onderzoek/nieuws/2020/09/GGD-Gezondheidsmeter-2020-van-start.