De gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert werken continu aan het verbeteren van de dienstverlening. Hiervoor willen wij graag weten hoe u als inwoner de dienstverlening van uw gemeente ervaart. De drie gemeenten doen daarom elke twee jaar mee aan het landelijke onderzoek Waar staat je gemeente? (‘waarstaatjegemeente.nl’).

Vragenlijst

Via een vragenlijst kunt u uw mening geven over verschillende onderwerpen. De vragen gaan onder andere over de dienstverlening van de gemeente, het niveau van de voorzieningen en over uw woon- en leefomgeving. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het onafhankelijke onderzoeksbureau Research2Evolve.

Uitkomsten

Met de uitkomsten van het onderzoek krijgt uw gemeente inzicht in hoe de inwoners de gemeentelijke prestaties waarderen en waar de gemeentelijke dienstverlening verbeterd kan worden. De mening van inwoners is daarbij van essentieel belang. Via deze gemeentepagina en via de drie gemeentelijke websites wordt u geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek. Naar verwachting zullen de resultaten begin 2021 bekend worden gemaakt. U kunt dan de uitkomsten terugzien op de website www.waarstaatjegemeente.nl. Op deze website kunnen ook eenvoudig de uitkomsten worden vergeleken met andere gemeenten.

Uitnodiging deelname

Voor het onderzoek worden in iedere gemeente 2200 inwoners per brief benaderd om deel te nemen. De inwoners zijn niet vooraf geselecteerd. Er is een willekeurige steekproef uit de Basisregistratie Personen getrokken. Deze mensen ontvangen een brief.

Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer twintig minuten. Meewerken kan schriftelijk door de bijgevoegde vragenlijst ingevuld terug te sturen in de bijgesloten portvrije envelop. Maar u kunt de vragenlijst ook via internet invullen.

Mocht u een uitnodiging ontvangen, dan hopen wij op uw deelname.