De bebouwde kom in de gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert vergroenen en de biodiversiteit verhogen. Dat is het doel van het project ‘Natuur in het Dorp’.

Met hulp van eerdergenoemde gemeenten en lokale partijen zoals Vogelwerkgroep Grave en IVN Cuijk heeft Orbis afgelopen anderhalf jaar inwoners gemotiveerd om zich aan te melden voor gratis beplanting en nestkasten. Vorige maand was het zover en werden de aanwinsten huis-aan-huis afgeleverd. Maar liefst 1250 stuks beplanting zijn er bezorgd bij 35 huishoudens. Omgerekend is dit 250 vierkante meter extra vergroening. Daarnaast zijn 59 huishoudens blij gemaakt met 63 nestkasten.

Natuur in het Dorp biedt inwoners de kans om vogels en insecten voedsel en veiligheid te bieden in de vorm van beplanting, nestkasten en verblijfskasten. De beplanting zorgt voor meer verschillende insecten en veilige plekjes voor vogels om zich in te verstoppen of in te nestelen. Ook zorgen planten in plaats van tegels ervoor dat regenwater weer de bodem in kan trekken. Overstromingsgevaar na hevige buien neemt zo af. Beplanting zorgt tot slot voor minder hittestress in de zomer en meer schaduwplekjes voor mens en dier.

Meer informatie

Natuur in het Dorp is een project van Orbis en Bureau More in samenwerking met de provincie Noord-Brabant. Kijk voor meer informatie op www.natuurinhetdorp.nl.