Foto: Cockie Kremers

“Het is een heugelijk maar ook historisch moment, dat we vlak voor het laatste jaar van de zelfstandige gemeente Mill en Sint Hubert met een van onze belangrijkste gebouwen deze overeenkomst sluiten.” Dat zei wethouder Erik van Daal bij het tekenen van de “Contractovereenkomst beheer en exploitatie SCC Myllesweerd Mill 2021 - 2025”.

“Deze overeenkomst loopt tot 2025 en gaat dus over de herindeling heen. Hiermee spreken we ook een stukje duidelijkheid en zekerheid uit voor de toekomst.”

Wethouder van Daal gaf aan dat er in de gemeente Land van Cuijk ongetwijfeld een harmonisatie komt in beleid van gemeenschapsaccommodaties. “Dan sterkt het jullie dat je een contract hebt kunnen sluiten tot 2025. Wellicht vragen mensen zich af waarom we op deze manier over ons graf heen regeren, maar we vinden het van belang om zo die zekerheid en duidelijkheid te bieden. Want ook in de nieuwe gemeente Land van Cuijk is Myllesweerd een belangrijke factor, dit is dus een prima moment.”

Het was een langdurig traject voordat alles goed in het contract verwerkt was. Maar nadat het college op 8 december akkoord ging, konden de handtekeningen worden gezet. Dit door wethouder Erik van Daal namens de gemeente en secretaris Jolanda Hermans en voorzitter Bert de Jongh van Myllesweerd. In het contract is de onderlinge samenwerking geregeld, wie welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden heeft, zijn exploitatie en huurafspraken gemaakt, zijn contactmomenten opgenomen en is verantwoording geregeld met rapportages en evaluaties. Al met al een gedegen document wat, nu de gemeente Mill en Sint Hubert per 1 januari 2022 overgaat in de gemeente Land van Cuijk, een solide basis vormt voor de komende vier jaar.

Los van dit contract staat de lastige financiële situatie voor clubs, gemeenschapshuizen en culturele centra zoals Myllesweerd in Mill. Eerder liet Myllesweerd al een noodkreet horen over de zorgelijke financiële situatie van dit moment. Veel inkomsten worden nu misgelopen doordat er in verband met corona veel activiteiten niet door kunnen gaan. Wethouder van Daal: “In deze overeenkomst is niets opgenomen over het hele coronagebeuren. Wij hebben met alle verenigingen en ook accommodaties de afspraak dat, zoals we in Mill zeggen het er begint te nauwe, ze zich bij ons kunnen melden. Wij hebben ook middelen van het Rijk gekregen om gemeenschapsaccommodaties en culturele centra zoals Myllesweerd op beperkte schaal financieel te kunnen steunen als dat nodig is. Dat kan financieel, maar als bijvoorbeeld een vereniging geld aan ons moet betalen voor de huur van een gebouw, dan kunnen we ook bekijken of we wellicht wat in die huurbetaling kunnen betekenen. Maar we gaan dat dan op maat doen.”