Op 8 december 2020 zijn in Beers 8 nieuwe Acaciabomen geplant met als doel om deze bomen de komende jaren gereed te maken voor de Acaciahof.

Zoals iedereen bekend zal zijn wordt de Acaciahof momenteel gekenmerkt door een zestal statige (honderd jaar oude!) Acaciabomen.

Echter door de tand des tijds is al zichtbaar dat deze bomen te zijner tijd vervangen moeten worden. Om ervoor te zorgen dat, als het zover is, weer mooie vervangers beschikbaar zijn is door het bestuur van de Stichting Acaciahof het plan opgepakt om nu al nieuw Acaciabomen aan te schaffen en deze de komende jaren een mooie vorm te geven zodat zij passend zijn voor de Acaciahof.

De bomen zijn beschikbaar gesteld door boomkwekerij Ebben te Cuijk en het bestuur is zeer erkentelijk dat deze boomkwekerij dit initiatief mede ondersteunt.

Ook de gemeente Mill, door een bijdrage uit het leefbaarheidsfonds, heeft deze actie mogelijk gemaakt.

De groenploeg, verbonden aan de Acaciahof, zal de komende jaren voor de uitvoering van de werkzaamheden zorgdragen.