Van welke vergoedingen kun je gebruikmaken om de zorg voor je naaste vol te houden en goed voor jezelf te blijven zorgen?

Met een aanvullende verzekering hebben mantelzorgers vaak recht op allerlei vergoedingen, maar dit weten ze niet altijd. Het is belangrijk om goed te kijken naar de kleine lettertjes in de voorwaarden. Mantelzorgers kunnen hierbij altijd om advies vragen.

Het basispakket is als zorgverzekering verplicht voor iedere Nederlander. De overheid bepaalt welke zorg onder het basispakket valt. In een aanvullende verzekering staan vergoedingen voor allerlei extra zorg, waaronder mantelzorgvergoedingen. Denk aan een mantelzorgmakelaar, respijtzorg (ook wel vervangende mantelzorg genoemd) of hulp bij mantelzorg. Kortom, een hele verzameling aan diensten waar mantelzorgers gebruik van kunnen maken. Zij zijn hiervan echter niet altijd op de hoogte.

Uitgebreide mogelijkheden

Ook trainingen en cursussen, zoals mindfullness of een slaapcursus kunnen worden vergoed. Verder zijn er vergoedingen voor praktische zaken, zoals een logeerhuis of herstellingsoord, reiskosten van ziekenbezoek, lidmaatschap van een patiëntenvereniging, kinderopvang aan huis bij ziekenhuisopname van ouders, hulp aan huis (ADL) na een ziekenhuisverblijf en instructies of begeleiding van een ergotherapeut.

Niet dezelfde verzekering nodig

Mantelzorgers hoeven niet dezelfde aanvullende verzekering te hebben als degene waarvoor ze zorgen. Voor bepaalde vergoedingen is het wel vereist dat mantelzorger en zorgvrager hetzelfde aanvullende verzekeringspakket hebben. Dit geldt soms bij respijtzorg. Mantelzorgers die overwegen een aanvullend pakket te nemen voor respijtzorg of een mantelzorgmakelaar, moeten kritisch naar de voorwaarden kijken. Vaak komt iemand bijvoorbeeld niet in aanmerking voor respijtzorg als de naaste in een instelling verblijft.

Let op de kleine lettertjes

Respijtzorg is opgenomen in verschillende aanvullende verzekeringspakketten, maar mantelzorgers mogen niet alle zorgverleners inschakelen als zij de respijtzorg vergoed willen krijgen. Soms staat er in de voorwaarden dat mensen voor respijtzorg eerst bij de gemeente moeten aankloppen. Vaak moet je vooraf toestemming aan de verzekeraar vragen als je gebruik wilt maken van respijtzorg. Soms geldt een maximale vergoeding voor de verschillende soorten van ondersteuning, bijvoorbeeld voor zowel respijtzorg als een mantelzorgmakelaar.

Waar heb je recht op?

Sommige zorgverzekeraars geven op hun website informatie over hoe zij mantelzorgers helpen. Om te weten waar je recht op hebt, is het goed om altijd eerst telefonisch contact op te nemen. De zorgverzekeraar kan dan meer vertellen over de voorwaarden en bij welke zorgverleners iemand terecht kan. Voor meer informatie en advies kunnen mantelzorgers ook contact opnemen met het Centrum Mantelzorg. Dat kan via telefoonnummer 0485-846739 of via de website www.mantelzorglvc.nl.