Beste inwoners van Mill, terugkijkend op het afgelopen jaar kunnen we gerust vaststellen dat het een heftig jaar is geweest waarbij velen ook persoonlijk zijn geconfronteerd met het coronavirus.

We zijn er nog niet en de tekst op het onlangs aan onze vrijwilligers bezorgde kaartje met “We mogen elkaar niet vastpakken, Maar we gaan elkaar niet loslaten” is nog steeds aan de orde.

Gelukkig hebben we toch, met enig geluk, de collecte afgelopen jaar kunnen houden met een opbrengst die onze verwachtingen overtrof.

Niet in de laatste plaats door de geweldige inzet en passie van onze vrijwilligers.

Voorzichtig kijken we uit wat 2021 ons gaat brengen en we proberen de collecteweek weer op te tuigen voor het komende jaar, echter hoe en wanneer weten we nu nog niet.

Mogelijk dat meer duidelijkheid komt in het voorjaar over het tijdstip van onze collecte. We komen hier dan uiteraard op terug.

Rest ons jullie en jullie naasten fijne feestdagen en een goed 2021 te wensen en bovenal,

BLIJF GEZOND!

Organisatie Goede Doelen Week Mill