“Met een bijdrage uit het Leefbaarheidsbudget werden ook toestellen geplaatst in de Beweegtuin in Mill” (Foto: Cockie Kremers)

Tot 1 maart kunnen organisaties in de gemeente Mill en Sint Hubert een beroep doen op het Leefbaarheidsbudget van de gemeente Mill en Sint Hubert.

Een potje met zo’n 100.000,- euro staat klaar om mooie plannen te belonen om de leefbaarheid in Mill, Langenboom, Sint Hubert en Wilbertoord te bevorderen. Dit is het laatste Leefbaarheidsbudget van de gemeente Mill en Sint Hubert, want op 1 januari 2022 wordt deze gemeente opgeheven. “Maar goeie ideeën hopen we wel mee te nemen naar de nieuwe gemeente,” vertelt wethouder Erik van Daal. “Want wie weet komt dit toch in een of andere vorm terug in de nieuwe gemeente Land van Cuijk.”

Sinds een flink aantal jaren kennen we in onze gemeente het Leefbaarheidsbudget. Wethouder van Daal: “We vroegen ons toen af, hoe kunnen we goeie initiatieven die vanuit de inwoners zelf komen een impuls en een zetje geven zodat die ook tot ontwikkeling kunnen komen. Het is wel de bedoeling dat de gemeente eenmalig een impuls geeft voor een goed leefbaarheidsinitiatief en daarna moet het op eigen benen kunnen staan.”

Net als bij het subsidiestelsel van de gemeente Mill en Sint Hubert zijn er binnen het Leefbaarheidsbudget ook verschillende thema’s waarvoor een aanvraag kan worden ingediend. “Het eerste thema heeft met prettig wonen in onze gemeente te maken, het tweede gaat over gezondheid en zorg, het derde gaat over aanzien van de gemeente, hoe mooi is onze gemeente en bij het vierde thema gaat het over oog voor elkaar en elkaar helpen.” Wethouder van Daal geeft aan dat inwoners zelf het beste weten wat belangrijk is voor hun dorp of wijk en daarvoor dus aanvragen in kunnen sturen. “Een van de criteria is wel dat het niet politiek, religieus of commercieel mag zijn en het is dus een eenmalige aanjager, daarna moet het initiatief op eigen benen kunnen staan.”

Via de site van de gemeente kan men tot 1 maart aanvragen indienen. Wethouder van Daal gaat er vanuit dat eind maart of begin april bekend zal zijn welke initiatieven er gehonoreerd worden. Check voor het aanvraagformulier www.gemeente-mill.nl.