Foto: Cockie Kremers

In 2020 bestond Vereniging Wilbertoord precies 75 jaar. Maar helaas kon dit alles door de coronamaatregelen niet uitgebreid gevierd worden. “2020 zou voor ons eigenlijk een heel bijzonder jaar worden,” vertelt Hans van Reijmersdal. Hij is voorzitter van de jubilerende vereniging. “En het is ook een bijzonder jaar geworden, maar wel op een andere manier dan we tevoren bedacht hadden.”

Het was 19 juni 1945 toen de Vereniging Wilbertoord is opgericht. “Het doel van deze vereniging was en is om de belangen van inwoners te behartigen en zo ook de leefbaarheid te bevorderen. In Wilbertoord hebben we een actief verenigingsleven en veel vrijwilligers die voor ons klaar staan en dat is fijn om dingen voor elkaar te krijgen. We hebben mensen die dingen kunnen bedenken, maar ook zeker mensen die dingen kunnen doen en uitvoeren. Die combinatie is zeer waardevol.”

In 2019 was de Vereniging Wilbertoord al gestart met het opzetten van activiteiten in het kader van 75 jaar Vereniging Wilbertoord. “We hebben toen contact opgenomen met lokale verenigingen, er waren werkgroepen en een draaiboek om invulling te geven aan een feest wat voor en van iedereen moest worden. Alle leeftijden moesten een plek krijgen in dat weekend. We stonden in de startblokken, de eerste afspraken en reserveringen waren gedaan en dan komt er iets wat alles op de schop gooit.” Corona haalde een streep door alle plannen. Maar Hans gaat er vanuit dat 2021 meer mogelijkheden zal bieden om het jubileum toch nog te kunnen vieren.

Om het 75 jarig bestaan een permanente plek te geven in het dorp werd ook het plan opgevat een kunstwerk te plaatsen. Naast een door Wilbertoordse vrijwilligers gemaakte bank met logo ter herinnering aan het jubileum is er ook een kunstwerk geplaatst. Het is 12 december geplaatst in de nieuwe wijk Moerboom waar nieuwe woningen gerealiseerd zijn en ook nog diverse woningen in aanbouw zijn. “Voor het kunstwerk zochten we naar iets om de verbinding tussen wonen en natuur te maken. En dat is een kunstwerk geworden van Theo Gerritsen uit Ewijk met herten en konijnen.”