Als het jaar 2020 Metameer één ding heeft geleerd, is het wel omgaan met snel veranderende situaties.

De overgang naar online onderwijs kwam voor velen als een verrassing vlak voor de vakantie. Maar docenten en leerlingen laten keer op keer hun flexibiliteit, aanpassingsvermogen en betrokkenheid zien. Daarbij houden docenten de lijntjes kort met de leerlingen, neemt de mentor wekelijks contact op, biedt school maatwerk en vooral structuur aan leerlingen. Persoonlijke aandacht op afstand, maar zo dichtbij mogelijk.

Andere behoeftes

Leerlingen, ouders en docenten hebben in de tweede lockdown sterkere behoefte aan structuur en frequenter contact tussen docent en klas dan in de eerste fase. Zij vragen om meer afwisseling in activiteiten gedurende de hele schooldag om de leeropbrengst te verhogen. Daarom geven docenten op Metameer al hun lessen online. Docent wiskunde/rekenen Hetty van der Westerlaken van de locatie Stevensbeek: "Zo houd ik beter contact met de leerlingen. Ik heb beter zicht op wat ze leren. Afstand is er toch al, dan liefst zo klein mogelijk. Leerlingen zitten de hele dag achter de laptop. Daar houd ik wel rekening mee." Ilona Hoebink, docent Frans op locatie jenaplan vult aan: "Ik zet geen weektaken meer klaar. Ik zit samen met leerlingen in alle lessen. Online lesgeven is wel trager. Maar ik ben minder tijd kwijt aan administratie, krijg minder mails van leerlingen en hoef niet continu te checken wat leerlingen inleveren."

Dezelfde structuur

Vraagt online lesgeven een andere didactiek? Hetty: "Ik houd de structuur van de les veelal hetzelfde als op school. Mijn uitleg is wel bondiger. Ik stel vragen aan leerlingen en check zo ook hun aanwezigheid tijdens de les." Ilona is het daarmee eens: "Ik geef mijn AIM lessen digitaal. Mijn online les lijkt zoveel mogelijk op mijn fysieke les in didactiek en werkvormen. Dat is herkenbaar voor leerlingen."

Docenten zijn wel afhankelijker geworden van technische aspecten, bijvoorbeeld als bij een leerling thuis de wifi overbelast is of het onderwijssysteem eruit ligt. Metameer biedt maatwerk aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben bij planning, huiswerk of voor gewoon een praatje met ze te maken.

Non-verbale communicatie

Onderwijs op afstand voelt inmiddels wel vertrouwder, maar is niet per se makkelijker. Hetty: "De eerste lockdown heeft mij veel geleerd. Bijvoorbeeld dat ik beter zicht houd op het leren als ik vaker per week online lesgeef. Toch blijft de afstand lastig. Je kunt leerlingen niet in de ogen kijken, zien hoe een kind erbij zit. Dat zegt zoveel meer." Dat non-verbale aspect is ook het meest dat Ilona mist. "Ik voel me soms echt onthand."

Rustiger

Op de laatste dag voor de lockdown herhaalde de mentor de afspraken met de klas en legden aan de brugklassers uit wat van hen wordt verwacht. De online lessen begonnen meteen de volgende dag. Leerlingen reageerden positief: "Ach, het is niet anders." Brugklasser Michelle Malerba is tevreden over hoe het nu gaat: "Het gaat goed. Het is wel rustiger zo, omdat je niet met elkaar kunt kletsen. Ik ben minder afgeleid in de les. Alleen tijdens huiswerk maken, kan ik me moeilijker concentreren, omdat ik de hele dag al thuis ben."