Kern met Pit is een landelijk initiatief van KNHM foundation, waarbij buurtinitiatieven worden ondersteund. Begin 2020 werd het project “Herinrichting speelplaats” uit Sint Hubert na een zorgvuldige selectie als één van de 17 projecten uit Noord Brabant toegelaten.

Na een jaar worden de realisatie en het succes van het project beoordeeld en wordt per provincie een trofeewinnaar gekozen. De twaalf trofeewinnaars dingen vervolgens mee naar de Gouden Pit ter waarde van maar liefst 3.000 euro!

Een jaar geleden is vanuit de oudervereniging van basisschool De Schare een commissie schoolplein-verbetering opgestart, met als doel om de kwaliteit van het schoolplein te verbeteren. Meer speel, sport en leerplezier waren hierbij de uitgangspunten.

Er is het afgelopen jaar veel werk verzet door vele vrijwilligers, ondanks alle beperkingen! Door de fantastische medewerking van enkele sponsoren en met hulp van ouders is het gelukt om een mooie buitenlesplek te realiseren, een grote bank in U-opstelling, waar al met enige regelmaat gebruik van wordt gemaakt. Dit is niet alleen goed voor de leerprestaties (door de frisse lucht en extra beweging) van de leerlingen, maar maakt ook nog eens leren leuk!! Het schoolplein in Sint Hubert heeft een fantastisch uitzicht op de landerijen, dus dat werkt heel fijn! Er is nieuw spel- en lesmateriaal voor buiten aangeschaft om de leraren en leerlingen te faciliteren in de variatie van het aanbieden van lesstof. Ook is er al eerder een klimwand geplaatst, een panna-veld aangelegd, nieuwe aanplanting gepoot en een echte klimboom geplaatst. Vele ouders en andere vrijwilligers hebben hiervoor hun steentje bijgedragen om dit alles te kunnen realiseren voor jong en oud uit het dorp.

Help nu mee om te stemmen op het Schoolpleinproject uit Sint Hubert, zodat zij als trofeewinnaar voor Noord Brabant uit de bus komen!

Stemmen kan tot en met 20 januari op www.kernmetpit.nl.

Selecteer “Noord Brabant” en vervolgens het project “Herinrichting Speelplaats”.

Op 23 januari, tijdens de landelijke Kern met Pit dag, worden te trofeewinnaars en de winnaar van de Gouden Pit bekend gemaakt.