In verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De kerk heeft geld zat. Een kreet die men dikwijls hoort, maar jammer genoeg niet op waarheid berust.

De parochies hebben het moeilijk. Het jaar 2020 was voor hen een rampjaar, er waren praktisch geen inkomsten. Met schamele middelen moet men de eindjes aan elkaar zien te knopen. Iedere parochie is grotendeels afhankelijk van bijdragen van de parochianen.

Om die reden wordt elk jaar in januari - februari de Actie Kerkbalans gehouden. Die is bedoelt om gelovigen eraan te herinneren dat het weer tijd is voor de jaarlijkse bijdrage aan de plaatselijke geloofsgemeenschap.

Door vandaag te geven kan de kerk ook morgen doen waar ze al eeuwen lang voor staat.

In deze moeilijke tijd hebben wij u morele en financiële steun hard nodig.

Daarom: “geef voor de kerk van morgen”.

Mogen we (weer) op u steun rekenen?

Een oprecht woord van dank voor alle inzet en meeleven van het afgelopen jaar. Een jaar dat voor velen onder ons, zeker ook voor de kerk, een moeilijk jaar was.

Een jaar dat ons nog lang zal heugen!

Ad van der Meijden, Pastoor.