Foto: Cockie Kremers

In november 2018 werd bekend dat Henrita en John Bens zouden gaan stoppen met het horecabedrijf aan de Dominicanenstraat in Langenboom. Nadat iedereen van de schrik van dit nieuws was bekomen bleek maar weer waar een klein dorp groot in kan zijn. “Sindsdien is er hard gewerkt aan een mooi dorpsplan in Langenboom,” vertelt Ivonne van der Horst. Zij is actief binnen Eigen Kweek in Langenboom en mede kartrekker van de ontwikkelde dorpsplannen.

“We hebben 2 afzonderlijke plannen ontwikkeld: een gezamenlijk dorpshart in de kerk en een verenigd sportpark aan de Bosrand. We hebben dit vorig jaar april aan de gemeenteraad gepresenteerd en we hebben toen een zeer uitdagende opdracht gekregen en die luidde: ‘Toon aan dat het plan haalbaar is.’ Dan gaat het natuurlijk zoals zo vaak om geld en regels. Wij hebben daar de afgelopen maanden ontzettend veel werk in gestoken en we zijn blij dat we hier ook goede vorderingen in hebben gemaakt. Wij kunnen alvast tegen de gemeenteraad zeggen: ‘Wij gaan jullie verwachting inlossen.’” Binnen enkele weken worden de benodigde stukken aan de gemeenteraad overhandigd. Naar verwachting zal voor de zomer een definitief besluit genomen worden.

Maar niet alleen de gemeenteraad is enthousiast over een dergelijk groots initiatief vanuit de inwoners zelf. Ook in de regionale en landelijke politiek is het unieke project opgevallen. Daarom heeft uit naam van Stichting Eigen Kweek en de Regiodeal Ivonne van der Horst (voorzitter Stichting Eigen Kweek) een eervolle uitnodiging ontvangen voor een gesprek op 28 januari met Minister Carola Schouten. Dit toont aan dat de politiek aandacht heeft voor burgerinitiatieven en de kracht die daarvan uit gaat. Het dorpsplan is dan ook aangewezen als prestigeproject bij Regiodeal (een samenwerking van 17 gemeenten en 2 waterschappen in Noordoost-Brabant).