Nergens hebben we zoveel vee als in Brabant. Dat weten we. Want het stinkt stevig hier en daar. En al die beesten vormen een risico voor onze gezondheid. Wetenschappers hebben aangetoond dat we hierdoor meer longproblemen hebben. En ze waarschuwen ook dat we hier het ideale broeinest vormen voor nieuwe virussen. Daar komt misschien nóg een risico bovenop. Want als het aan onze bestuurders ligt, krijgen we er straks misschien in het buitengebied ook nog mestfabrieken bij.

Miljoenen voor mestoverschot

We hebben hier zoveel vee omdat we hier uit de hele wereld veevoer importeren en het meeste vlees ook weer exporteren. Maar we blijven hier wel zitten met alle mest. En dat is veel meer dan we hier kwijt kunnen. Afvoeren is duur. Dus wordt gezocht naar een manier om van dit mestoverschot af te komen. Er is wel een oplossing. Als je minder mest wilt, dan moet je minder vee houden. Dat lost ook héél veel andere problemen op. Maar het kost miljarden om zoveel boeren uit te kopen. Dus worden er voorlopig miljoenen aan subsidies ingezet om het mestoverschot weg te werken in mestfabrieken.

Sprookje van de mestfabrikanten

En de mestfabrikanten willen ons laten geloven in het sprookje dat ze mest zonder stank en risico’s kunnen omzetten in energie en namaak-kunstmest. Wij hebben dat grondig uitgezocht, zoals je kunt nalezen op www.brabantsburgerplatform.nl. Onze conclusie is dat het ze vooral te doen is om de subsidie. Maar ze hebben onze bestuurders er intussen wel van weten te overtuigen dat mestbewerking dé oplossing is.

Ook bij u in de buurt?

Wij weten inmiddels dat we er dan een probleem bij krijgen. En u misschien ook wel. Want eerst mochten mestfabrieken alleen op industrieterreinen. Nu wil de provincie uitzoeken waar ze in het buitengebied nog meer kunnen komen. En dat kan overal in Brabant zijn. Natuurgebieden zijn uitgesloten. Steden en dorpen ook. Maar een veilige afstand van minstens 500 tot 1000 meter tussen een burgerwoning en een mestfabriek is niet gegarandeerd. Daarom: bestuurders, beleidsmedewerkers, bewoners: blokkeer dit plan. Want burgers in het buitengebied hebben ook recht op een veilige en gezonde leefomgeving.

Geert Verstegen, voorzitter Brabants Burgerplatform