Foto: Cockie Kremers

In de hele gemeente Mill en Sint Hubert staan diverse bouwplannen gepland die op korte en langere termijn gerealiseerd worden.

“Met een aantal van deze plannen zijn we al langer bezig,” vertelt wethouder van den Boogaart. “We hadden er op gerekend dat we in deze coalitieperiode vier jaar de tijd hadden om bepaalde plannen tot het eindpunt te brengen. Maar daar moeten we nu nog een jaar vanaf trekken (red. door de gemeentelijke herindeling per 1 januari 2022) dus we gaan het dit jaar nog in een extra versnelling zetten.”

Wethouder van den Boogaart verwacht dat nog voor de zomer gestart zal worden op de voormalige locatie van Marienweert, de bibliotheek en garage Vlaar aan de Oranjeboomstraat in Mill. “Daar gaat Mooiland 37 sociale huurwoningen neerzetten, waarvan vooral appartementen.” Ook in Langenboom zal nog voor de zomer begonnen worden met de bouw van woningen op het terrein van het huidige café zalen d’n Bens. Aan de Havikstraat in Mill start de bouw van 8 woningen al medio april. Op deze 2 laatste locaties zijn alle woningen al verkocht of staan in optie. Van den Boogaart: “Waar de Leeuwerikschool stond is het bestemmingsplan in voorbereiding en daarvan verwacht ik dat dit in april in de gemeenteraad zal komen. Als er niemand een beroep instelt tegen deze plannen, dan zou ook al voor de zomer de verkoop kunnen beginnen. Als dat voortvarend gaat zouden ze daar ook dit jaar nog aan de slag kunnen gaan met bouwen.”

Dit jaar zal men naar verwachting nog niet kunnen bouwen op ‘t Kavelt aan de Van den Bogaardweg in Mill. “Het bestemmingsplan is hiervoor in voorbereiding en als dat mee zit moet dit ook rond de zomer in de raad kunnen zitten. In Wilbertoord zijn we bezig met Moerboom 3, in de eerste fase hiervan is alles tot op 1 of 2 kavels na verkocht en daar starten we binnenkort om de volgende fase bouwrijp te maken. Daarna worden de kavels uitgezet waar men dan weer op kan reageren.” In Sint Hubert ligt Grootven 3 wat nog niet helemaal vol is. Daar zijn nog 3 kavels waarvan er eentje van de gemeente is. Deze is ondertussen in optie. “Een nieuw initiatief in Sint Hubert waarvan we de opstart van het bestemmingsplan dit jaar nog gaan doen is aan de zuidkant van Sint Hubert aan de Pastoor Jacobsstraat.”

Een plan wat al langere tijd loopt betreft de locatie van het voormalige mobcomplex aan de Leeuwerikstraat. “Dat is ruimte voor ruimte, onderdeel van de provincie en deze zijn nu zo ver dat ze nog voor de zomer het bestemmingsplan bij de gemeente hebben liggen.” Verder loopt ook het project voormalig Café Geert aan de hoek Stationsstraat en Spoorstraat in Mill al lang. “Die eigenaar en ontwikkelaar veranderen nog wel eens de plannen over wat zij er willen realiseren. Onlangs is er weer een nieuw plan gekomen en dat ligt nu bij de gemeente ter toetsing.” Ook bij het voormalige pand van Jan Linders lopen nog bouwplannen. “Dat komt nu ook wel in de versnelling. Zoals het er nu uitziet worden dat appartementen. Dit zit nog in de categorie initiatieven, dus dat moet nog met de omgeving besproken worden en pas daarna start er een bestemmingsplanprocedure.” Dit geldt ook voor het laatste stuk van voormalig houtfabriek van Hout, daar moet nog bekeken worden wat daar wel of niet kan. Tot slot haalde van den Boogaart ook nog de bouwplannen aan bij zorgcentrum Pantein aan de Pastoor Maasstraat wat al een hele tijd in de pijplijn zit. Zij hebben de knoop doorgehakt dat er wat gaat gebeuren, maar hiervoor moeten nog plannen worden gemaakt.

Beluister het volledige interview met wethouder van den Boogaart via de podcast van het L.O.M.-radioprogramma Het 12uurtje of via de rubriek podcast op www.het12uurtje.nl.