Foto: Cockie Kremers

Zorgcentra Pantein onderzoekt momenteel de mogelijkheden voor nieuwbouw van zorgcentrum Aldenhorst (locaties Aldenhorst, Meihorst en Buitenhorst) op het huidige terrein in Mill.

Kwaliteitsimpuls

In de afgelopen jaren is de zorgvraag van bewoners toegenomen, waardoor hun behoeften zijn veranderd. Wijkmanager Ingrid Bonants: “In een vernieuwd gebouw kunnen we hier nog beter op inspelen. Zo willen we graag meer en ruimere huiskamers creëren, waar bewoners elkaar in een prettige omgeving kunnen ontmoeten. Ook willen we de overige woonvoorzieningen en het sanitair graag verbeteren.”

Tijdsplanning

Het onderzoek is nog in een pril stadium. Dat betekent dat er op dit moment nog geen beeld is van de uitkomsten van het onderzoek. Mocht nieuwbouw een reële optie blijken te zijn, dan zullen vanaf dat moment nog vele stappen volgen. Hierdoor duurt het zeker nog enkele jaren voordat de nieuwbouw ook daadwerkelijk in gebruik kan worden genomen.