Vanaf maandag 15 februari zamelen we weer zoveel als mogelijk huis-aan-huis de afvalzakken in volgens de afvalkalender. Dit geldt dus voor de plastic zakken en blauwe tariefzakken. De gft-container zamelen we niet in.

De gft-container halen we niet op

Het risico bestaat dat de inhoud vastgevroren zit in de container en dat de deksels nog vastgevroren zijn. Ook kunnen de stoepen en bermen nog glad zijn en bedekt met hopen sneeuw. De gft-container kunt u bij u thuis laten staan tot de volgende gft-inzameling. Kijk hiervoor op de afvalkalender.

Afvalzakken

Doordat de afgelopen week veel sneeuw is gevallen en door langdurig aanhoudende strenge vorst, kan dit er voor zorgen dat we niet overal kunnen komen. We doen ons best om alle afvalzakken overal op te halen. De inzamelaar bekijkt ter plaatste of het verantwoord is om gladde of slecht toegankelijke wegen in te rijden.

Mocht het zo zijn dat de afvalzakken ’s avonds nog aan de straat staan, neem deze dan alstublieft weer mee naar huis. Wij vragen om uw begrip hiervoor.

Bedankt voor uw medewerking.