Rabobank slaat samen met leden, klanten, medewerkers en verschillende stakeholders de handen ineen voor de totstandkoming van een zogenaamd Coöperatief Convenant. Met dit convenant werkt de bank aan het versterken van Oost-Brabant en Noord-Limburg én aan een toekomstplan voor Nederland. Dit als antwoord op de maatschappelijke en economische vraagstukken. Hierbij zet de bank in op twee sporen ‘Banking for Brainport’ en ‘Transitie Landelijk Gebied Oost-Brabant en Noord-Limburg’, waaronder het versterken van de voedsel- en de energietransitie én de milieuvraagstukken. Rabobank presenteert het Coöperatief Convenant in de lente van 2021 aan het nieuwe kabinet.

Regiodialoog ‘Wat vindt Oost-Brabant en Noord-Limburg?’

Op 23 februari gaat de Coöperatieve bank virtueel in dialoog met honderden stakeholders in Oost-Brabant en Noord-Limburg. Kortom online ‘ophalen’ wat inwoners van Oost-Brabant en Noord-Limburg belangrijke maatschappelijke/economische issues of initiatieven vinden. Dit kunnen bestaande of nieuwe initiatieven zijn. Centraal staat de gezamenlijke ambitie om de regio verder te versterken en om groei te realiseren. Maar ook om de maatschappelijke impact te vergroten en inzichtelijk te maken welke belangrijke opgaves, initiatieven en kerncoalities er al zijn waarop we kunnen versnellen. Aernout van der Does, directievoorzitter Rabo Land van Cuijk & Maasduinen: “Er zijn al zoveel goede initiatieven. Via de online Regiodialoog willen we meer inzicht krijgen en bestaande impactvolle initiatieven laten ontwikkelen tot volle wasdom. Waarbij geduld een belangrijke factor speelt, omdat dit soort initiatieven vaak veel meer tijd nodig hebben dan de overheid op dit moment neemt om te reguleren.”

Optellen

Als je in een regio woont, werkt en leeft, weet je heel goed wat er speelt. Wat kan er beter, moet er juist meer of minder? Denk aan vraagstukken over werkgelegenheid, vergrijzing, agri, voedsel, energie of milieu. Ben jij bijvoorbeeld betrokken bij een impactvol initiatief (in een dorpsraad) dat je graag verder wil brengen?
Of vind jij het belangrijk dat senioren fijn kunnen blijven wonen in lokale woonhofjes of seniorenwoningen? Is er voldoende aandacht voor de jeugd in jouw regio (stageplaatsen, opleidingen, starterswoningen, …)? Maak jij je zorgen dat mogelijk de (basis)school verdwijnt uit jouw dorp? Et cetera. Aernout van der Does, directievoorzitter Rabo Land van Cuijk & Maasduinen: ”Jouw mening telt. Dit is dé kans om bestaande of nieuwe ideeën en initiatieven te delen op een online platform waar inwoners en beleidsbepalers uit onze regio bij elkaar komen. Door als maatschappelijk betrokken inwoner je mening te geven help je mee om jouw eigen leefomgeving, de regio, te versterken. De opbrengst van de Regiodialoog wordt breed gedragen en vormt de input voor een regionaal toekomstplan/het steviger inzetten van de bestaande regionale toekomstagenda.”

Samen sterk

De coronacrisis leidt in alle lagen van de bevolking tot problemen. Als coöperatie gelooft Rabobank sterk in de kracht van het samen doen. Wij geloven dat we als land sterker uit de crisis komen zolang saamhorigheid en solidariteit de boventoon blijven voeren? Rabobank is met haar leden én netwerkstructuur in de Nederlandse samenleving en economie, de partij om een leidende rol te nemen in het realiseren van een visie hierop. Daarom werken we toe naar het Coöperatief Convenant voor Nederland. Het Coöperatief Convenant voor Nederland (de uitkomsten uit 14 regiodialogen, samen met economisch onderzoek van RaboResearch) vormt een toekomstplan dat in de lente van 2021 wordt aangeboden aan het nieuwe kabinet. Dit toekomstplan gaat ervoor zorgen dat we vooruit kunnen met de grote transformaties waar ons land voor staat: die van landbouw en voedselproductie, wonen, de energietransitie, financiële zelfstandigheid en sociale inclusie.

Voor meer informatie en of aanmelden voor ‘Wat vindt Oost-Brabant en Noord-Limburg?’ check https://sites.rabobank.nl/oostbrabant/regiodialoog.