Over ruim tien maanden is de nieuwe gemeente Land van Cuijk een feit. Uitgangspunt van deze nieuwe gemeente, bestaande uit 29 dorpen, is dat de gemeente op deze grote schaal niet verder van haar inwoners af moet komen te staan.

“Alle 29 dorpen van de huidige vier gemeenten hebben een unieke identiteit en karakter, en dat moet ook in de grote gemeente die we gaan worden, overeind blijven” aldus Antoine Walraven (burgemeester Mill en Sint Hubert) die met zijn collega Bouke de Bruin (wethouder Boxmeer) kartrekker van de kernendemocratie is.

Participatietraject

Eind vorig jaar hebben ruim 2000 inwoners van de nieuwe gemeente Land van Cuijk deelgenomen aan een enquête. In deze enquête was onder meer aandacht voor de samenwerking tussen gemeente en haar inwoners. “Toen we de resultaten van die enquête openbaar maakten, hebben we aangekondigd dat we begin 2021 starten met het vervolgtraject. Hierin kunnen inwoners opnieuw meepraten over wat in hun dorp of wijk belangrijk is en hoe zij met de gemeente willen samenwerken. We staan nu op het punt te starten met dit participatietraject. We gebruiken de resultaten uit de enquête om verder met onze inwoners in gesprek te gaan” licht Bouke de Bruin toe.

Bouwteams

Het is, zeker met de huidige coronamaatregelen, helaas niet mogelijk om grote sessies met groepen inwoners te beleggen. Dit meepraten gebeurt dan ook aan de hand van zogenaamde bouwteams. Elke wijk of dorp heeft een eigen bouwteam, dat bestaat uit zes tot vijftien personen. Bouwteams bestaan uit een lid van de dorps- of wijkraad, een ondernemer, een vertegenwoordiger van een maatschappelijke organisatie, een vertegenwoordiger van een vereniging en een aantal personen dat als betrokken inwoner een constructieve bijdrage kan leveren aan het bouwteam. Zij treden op als ambassadeur voor eigen wijk of dorp. Deze groepen mensen bouwen in een aantal stappen aan een kernencv, waarin onder andere de kracht van het dorp staat omschreven. Aan de dorps- en wijkraden is gevraagd om inwoners van hun dorps- of wijk te benaderen om plaats te nemen in de bouwteams.

Proces

De bouwteams doorlopen vervolgens in twee brainstormsessies een aantal stappen, zoals het benoemen wat de sterke punten en kansen zijn voor de eigen wijk of het dorp. Waar ben je trots op en wat wil je uitdragen naar inwoners van andere dorpen? Vervolgens wordt gekeken waar iedere wijk of dorp de prioriteiten wil leggen. Want er kan nu eenmaal niet aan alles tegelijk worden gewerkt. Al deze informatie wordt verzameld en aan het eind van de zomer gebundeld in een kernencv per wijk of dorp. Met de start van de nieuwe gemeente worden deze kernencv’s aangeboden aan het gemeentebestuur.

Participatieplatform

De bouwteams halen informatie op bij de inwoners. Hiervoor maken zij gebruik van een op te richten participatieplatform. Op dit platform kunnen de bouwteams aan de inwoners vragen stellen en hun plannen presenteren. De locatie van dit platform wordt zo spoedig mogelijk bekendgemaakt via de website www.gemeentelandvancuijk.nl. Hier zijn ook de resultaten van de enquête nog terug te vinden.