Waar de leerlingen van groep 8 normaal gesproken in maart persoonlijk naar school komen voor de aanmelding van de brugklas, verloopt de aanmeldprocedure dit jaar anders voor de leerlingen die voor het Elzendaalcollege, Merletcollege of Metameer kiezen.

De drie scholen uit de regio hebben besloten de aanmelddagen in maart niet in fysieke vorm te laten plaatsvinden. Van 8 t/m 17 maart kunnen ouders/verzorgers hun zoon of dochter aanmelden door het aanmeldformulier te mailen of per post (middels een gratis antwoordnummer) naar de betreffende school te sturen. Het aanmeldformulier is verkrijgbaar via de basisschool of te downloaden via de website van het Elzendaalcollege, Merletcollege of Metameer. Op de websites van de scholen staat meer informatie over de aanmeldprocedure, de adresgegevens en de benodigde documenten. Voor vragen met betrekking tot de aanmelding kunnen ouders/verzorgers contact opnemen met de bovengenoemde scholen.