De in aanbouw zijnde laatste woningen van fase 1 en op de voorgrond de grond waarop fase 2 wordt gerealiseerd.

In 2014 is het bestemmingsplan Moerboom III vastgesteld. Destijds zijn er na overleg met de omwonenden aanpassingen gedaan aan het plan. Dit heeft er voor gezorgd dat er slechts één zienswijze (bezwaar) werd ingediend met als gevolg dat er één planschade claim (financiële tegemoetkoming) toegekend is en zijn er op verzoek van de Raad van State nog kleine aanpassingen in het plan gedaan zoals het realiseren van hagen aan de achterkant van de woningen langs de van Ophovenlaan.

De eerste fase (Verbindingsweg) is bijna volgebouwd. De voorbereidingen voor het bouwrijp maken van de laatste fase (van Ophovenlaan) zijn in de afrondende fase. Vereniging Wilbertoord heeft nu een brief aan gemeenteraad en college gestuurd, waarin een aantal wijzigingen ten opzichte van het vastgestelde plan voorgesteld worden. Deze wijzigingen hebben betrekking op o.a. bouwvakken die geplaatst worden op bestemming "groen" en "wegen" en het draaien van woningen. De VKP heeft vragen gesteld aan de wethouder over de consequenties van deze voorgestelde aanpassingen. Volgens de wethouder zal dan voor fase twee van Moerboom III een geheel nieuw bestemmingsplan moeten worden gemaakt en vastgesteld. Afgezien nog van alle extra kosten die dit met zich mee zal brengen, betekent dit dat alle procedures opnieuw moeten worden doorlopen en ook het risico van bezwaren weer aanwezig is. Al met al zal dit een flinke vertraging van de bouwplannen gaan opleveren van ongeveer 1,5 jaar en nog langer wanneer er bezwaren worden ingediend.

Gezien de grote behoefte aan woningen, ook in Wilbertoord, vindt de VKP dat we nu moeten doorpakken zodat er doorgebouwd kan worden op het mooie plan Moerboom III. Dit voor de leefbaarheid en de toekomst van het dorp.

VKP
Francien van Berlicum