Sinds eind januari zijn er krakers aanwezig in het voormalige clubgebouw van MSC Mill, gelegen aan de Fazantenweg in Langenboom. Het terrein is eigendom van de gemeente Mill en Sint Hubert.

Direct nadat de gemeente van de aanwezigheid van de krakers hoorde, heeft de gemeente de krakers verzocht te vertrekken. Nadat bleek dat de krakers geen gehoor gaven aan dat verzoek, heeft de gemeente Mill en Sint Hubert de rechter via een kort geding gevraagd uitspraak te doen over het ontruimen van het clubgebouw. De zitting vond afgelopen donderdag plaats.

De rechter heeft de gemeente in het gelijk gesteld: de krakers moeten vertrekken. Het vonnis wordt maandag 12 april aan de krakers uitgereikt. Hierna hebben zij nog drie dagen de tijd om uit eigen beweging te vertrekken. Als de krakers binnen die drie dagen niet zelf vertrekken, zet de gemeente een ontruiming in gang.

Burgemeester Walraven zegt blij te zijn met de uitspraak van de rechter. “Het kan echt niet de bedoeling zijn dat deze mensen zo maar bezit nemen van het clubgebouw en het terrein dat niet van hen is. Omdat het gesprek dat we hierover met hen wilden voeren, geen vertrek tot gevolg had, hebben we de gang naar de rechter gemaakt. Op deze manier kunnen we snel een eind aan deze ongewenste situatie maken.”