Het basisteam Maas en Leijgraaf heeft het afgelopen jaar belangrijke resultaten geboekt in de strijd tegen de ondermijnende criminaliteit. De integrale samenwerking tussen de acht gemeenten Grave, Mill en Sint Hubert, Cuijk, Sint Anthonis, Boxmeer, Landerd, Uden en Boekel, de politie, het Openbaar Ministerie, de Belastingdienst én de toenemende alertheid van inwoners werpen zichtbaar vruchten af.

Het afgelopen jaar werden 26 hennepkwekerijen aangetroffen. Hierbij werden 5616 planten in beslag genomen. Veruit de meeste kwekerijen werden aangetroffen in woonhuizen. Ook werden drie productielocaties voor synthetische drugs en vier opslaglocaties ontmanteld. Daarnaast werden door de burgemeesters 32 panden gesloten op grond van artikel 13b van de Opiumwet.

De integrale koers loont

Deze cijfers uit het jaarverslag 2020 van het basisteam Maas en Leijgraaf laten, geheel volgens de landelijke trend, een groei zien in het aantal aangetroffen kwekerijen en labs ten opzichte van het voorgaande jaar. Burgemeester Wim Hillenaar (gemeente Cuijk), bestuurlijk verantwoordelijke op het thema ondermijning voor het basisteam: “De stijging legt enerzijds de noodzaak van de aanpak tegen de ondermijnende criminaliteit bloot. Tegelijkertijd geven deze cijfers ook het vertrouwen dat onze integrale koers loont. De strijd tegen de ondermijnende criminaliteit kan alleen worden gevoerd door een intensieve samenwerking tussen politie, OM, Belastingdienst en de acht gemeenten. Met elkaar zijn we effectiever in het voorkomen, opsporen en aanpakken van misstanden.”

Bewustwording

Bij de aanpak van ondermijning richt het basisteam zich niet alleen op fysieke en zichtbare acties, zoals het ontmantelen van hennepkwekerijen en labs. Er wordt ook geïnvesteerd in de interne en externe bewustwording. Hiervoor werden bijvoorbeeld awareness-bijeenkomsten voor professionals georganiseerd. Daarnaast werden campagnes en informatiematerialen ingezet met als doel inwoners en ondernemers te wijzen op de te herkennen signalen en hen handvatten te geven hoe te handelen als ze te maken krijgen met ondermijnende criminaliteit. Portefeuillehouder burgemeester Hillenaar: “De hulp van inwoners en ondernemers is van onschatbare waarde. Zij voelen vaak als eerste aan dat er in hun omgeving iets niet in de haak is. Meldingen uit de directe omgeving zijn zelfs vaak de basis van veel van de acties.”

Vanuit ieders kennis en expertise

In het basisteam Maas en Leijgraaf pakken de acht gemeenten (Uden, Landerd, Boekel, Boxmeer, Sint Anthonis, Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert) de politie, het OM, en de Belastingdienst samen de georganiseerde criminaliteit aan. De kracht van een integrale aanpak is dat partners vanuit hun eigen rollen en bevoegdheden hun kennis en expertise inzetten om georganiseerde criminaliteit aan te pakken. Strafrechtelijk zijn dit de politie en het OM, fiscaal is dit de Belastingdienst, en bestuurlijk is dit de gemeente. Taskforce-RIEC Brabant/Zeeland ondersteunt de samenwerkende overheden en verbindt expertise, intelligence, innovatie en actie met elkaar. Samen treden ze op als één overheid tegen georganiseerde criminaliteit. In het jaarverslag wordt volgens een bestaande casus uitgelegd hoe de verschillende disciplines samenwerken.

Het jaarverslag is te bekijken op www.gemeente-mill.nl.