Foto: Peter Cornelissen

Sinds maandag 26 april mag Jan van der Linden uit Mill zich Lid in de orde van Oranje-Nassau noemen. Hij werd op deze dag verrast met een Koninklijke onderscheiding.

Jan heeft zich van 1987 tot 2014 als lid van de terreincommissie actief ingezet voor het beheer van de banen van tennispark TOPIO. Hij werkte mee aan het op orde brengen en houden van de banen en het terrein. In het voor- en najaar heeft Jan extra inzet gepleegd om de banen voorjaar- en winterklaar te maken. Volgens TOPIO was Jan altijd bezig om dingen te verbeteren, te verfraaien en dingen uit te vinden. Voorbeelden hiervan zijn een wagentje met snijmesjes voor het insnijden van de groeven voor de lijnen in de gravel, de plaatsing van opklapbare banken langs de banen, het aanbrengen van scoreboren op de netpalen en inbraakbeveiliging op sloten van poorten en het werkhuisje. Jan is ruim 27 jaar als vrijwilliger actief geweest bij het TOPIO tennispark.

Daarnaast is Jan van der Linden sinds 2000 tot heden mentor van het ANWB-Mentorkorps (voorheen Ledenhulpkorps). Dit korps bestaat uit 127 enthousiaste ANWB leden die zich vrijwillig en belangeloos inzetten voor de uitvoering van, de op de doelstelling van de ANWB gebaseerde taken en belangenbehartiging, op het gebied van recreatie, toerisme, verkeer en vervoer. Jan steekt als mentor en ervaren kampeerder de helpende hand toe waar dat gewenst is. Hij zette zich in het verleden veelal in op de grote publieksbeurzen die de ANWB organiseerde. Tegenwoordig zet hij zich voornamelijk in voor de maatschappelijke initiatieven van de ANWB zoals AutoMaatje, fietsverlichtingsacties voor een veiliger verkeer en het kinderfietsenplan. Jan vervult de rol van coördinator voor andere vrijwilligers en/of de gastheren en gastvrouwen van de ANWB. Volgens de ANWB stelt Jan zich altijd zeer coöperatief en hulpvaardig op en heeft hij door de jaren met groot enthousiasme vele honderden uren van zijn vrije tijd aan de ANWB besteed.

Ook is Jan vanaf de oprichting in 2006 een actieve vrijwilliger bij het Senioren Hobby Centrum (SHC). Vanaf 2010 fungeert hij als teamleider van de twee hobbygroepen Glas in Lood, waar hij zich wekelijks op woensdagavond en donderdagmiddag voor inzet. Daarnaast bouwt hij al meer dan 12 jaar mee aan de Kerststal voor Mill, levert hij al meer dan 10 jaar een actieve bijdrage aan projecten van NLdoet en de Nationale Burendag en is hij betrokken bij de fietsencontrole voor de Brede School in Mill, een initiatief vanuit het SHC in samenwerking met de ANWB. Volgens het SHC is het vakmanschap van Jan groot en wordt hij breed gewaardeerd.

Sinds 2018 doet Jan vrijwilligerswerk bij de Technische Dienst van de Wijkaccomodatie De Wester, waar hij zich inzet als metaalbewerker. Mede vanwege (achterstallig) onderhoud en initiatieven/veranderingen op het gebied van beheer, zijn er vaak klussen voor hem. Volgens het bestuur van De Wester wordt Jan niet alleen als een ervaren metaalbewerker gewaardeerd maar ook als een gedreven persoonlijkheid waarbij een gedegen en gestructureerde aanpak van klussen en projecten eigenlijk een voorwaarde is om met hem samen te werken. In de paar jaar dat Jan vrijwilligerswerk bij De Wester doet, heeft hij zich al zeer verdienstelijk gemaakt in allerlei projecten en wordt hij door De Wester nu eigenlijk al als onmisbaar gezien.