Overhandiging van 400 pakken wasmiddelen: Joop Bosmans (links), franchisenemer Jumbo Cuijk en Arie van Turnhout (rechts), voorzitter Voedselbank Land van Cuijk.

Onlangs heeft een inbraak plaatsgevonden in het depot van de Voedselbank Land van Cuijk. Bij deze inbraak zijn 500 pakken koffie ontvreemd en 100 wasmachine pods. Door meer mensen is deze actie als ‘laf’ betiteld. Inmiddels zijn er op het depot maatregelen genomen ten behoeve van inbraakpreventie. Mondeling en ook op Facebook mochten wij hartverwarmende reacties ontvangen. Dat voelt goed voor alle vrijwilligers betrokken bij de Voedselbank Land van Cuijk.

Naast deze emotionele support kregen wij als Voedselbank Land van Cuijk ook enkele financiële donaties.

Joop Bosmans van de Jumbo in Cuijk heeft zijn medeleven ook omgezet in een concrete actie. Hij schonk maar liefst 400 pakken wasmiddelen: 200 pakken voor witte was en 200 pakken voor gekleurde was. Met deze donatie kan de Voedselbank Land van Cuijk de komende maanden iedereen voorzien van wasmiddelen.

De Voedselbank Land van Cuijk wil iedereen bedanken voor alle support.