15 April jl. heeft de gemeenteraad het besluit genomen tot de verhuur van het paviljoen De Kuilen incl. onderhoud en toezicht op het strandgedeelte. Dit voor de duur van 2 jaar (mogelijkheid om 2 x 1 jaar te verlengen). Hiermee is er voor de huurder duidelijkheid en is in het door de Provincie geëiste toezicht op het strandgedeelte voorzien.

In tegenstelling tot het voorstel van het college komt er géén betaald parkeren.

Enige tijd geleden hebben wij u op de hoogte gebracht over de procedure voor het indienen van een principeverzoek, betreffende ruimtelijke ontwikkeling, bij de gemeente Mill en Sint Hubert en de rol daarin van de gemeenteraad.

De VKP heeft begrepen dat, ondanks een breed ondersteunde petitie, een ondernemer met een “aangepast plan” een principeverzoek heeft ingediend bij de gemeente voor het realiseren van een “charmecamping" gesitueerd op en/of nabij het voormalige motorcrossterrein.

Echter, op 7 februari 2019 heeft de gemeenteraad besloten de activiteiten op het motorcrossterrein na het beëindigen van de erfpacht niet meer te gedogen en de “vrijkomende” terreinen volledig ten goede te laten komen aan de natuur. De terreinen maken immers deel uit van de “groenblauwe mantel” en het “Natuurnetwerk Brabant (NNB)”.
Een logische vervolgstap zou dan ook zijn om het onderhoud en beheer van dit voormalige motorcrossterrein over te dragen aan Natuurmonumenten conform de met hen, middels een side-letter, destijds gemaakte afspraken voor o.a. de aangrenzende Langenboomse bossen.

“De Kuilen” voor de lokale bevolking

Uit gesprekken welke wij als VKP de afgelopen weken hebben gevoerd met aanwonenden en Natuurmonumenten is ons duidelijk geworden dat er géén draagvlak is voor de nu ingediende plannen. Daarbij geeft men aan dat men “actief” wil bijdragen aan het opstellen van een plan inhoudende een natuurlijke inrichting en ontsluiting van het gebied De Kuilen, het parkeerterrein, het paviljoen en het strandgedeelte. Dit alles passend binnen de “doorontwikkeling” van natuurparel De Kuilen.

“Right to challenge”

Er bestaat dus wel draagvlak bij de aanwonenden en belanghebbenden voor de “doorontwikkeling” van De Kuilen in nauwe samenwerking met Natuurmonumenten. Iets waaraan het in het proces tot en met het ingediende principeverzoek geheel ontbreekt.

Aanwonenden, belanghebbenden en Natuurmonumenten: pak de handschoen op vanuit “right to challenge” en kom met een plan voor het behoud en de doorontwikkeling van natuurparel De Kuilen in het belang van de huidige en toekomstige generaties in de gemeente Land van Cuijk.

Namens de VKP,
Sjors van Kempen