Op 15 april 2021 heeft de raad de Gebiedsuitwerking De Kuilen Kleinschalig Landschap vastgesteld.

Dit is een uitwerking van de zone Kleinschalig Landschap uit de Gebiedsvisie De Kuilen van 2019. De gebiedsvisie De Kuilen kent drie zones: Natuur, Recreatief en Kleinschalig landschap. De zone Kleinschalig landschap ligt tussen de plassen en de kern Mill. Destijds zijn met name in de zone Recreatief ontwikkelingen voorzien, terwijl nu blijkt dat er ook in de zone Kleinschalig landschap een bepaalde dynamiek is. Voor deze zone is de visie nu verder uitgewerkt, met als doel om de ontwikkelvragen in het gebied in samenhang te kunnen beoordelen.

De visie De Kuilen én de gebiedsuitwerking kunt u vinden op de website van de gemeente Mill en Sint Hubert: www.gemeente-mill.nl.