Zodra de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis op 1 januari 2022 gezamenlijk verder gaan als de gemeente Land van Cuijk, zullen zij dit doen in een geheel ‘nieuw jasje’, waaronder een nieuw logo.

Het nieuwe logo is ontwikkeld door Di-visie, branding studio uit Cuijk. Op donderdag 27 mei 2021 om 16.00 uur zal het nieuwe logo worden gepresenteerd. Iedereen is van harte welkom om de lancering van dit nieuwe logo online bij te wonen via de livestream.

Logo en huisstijl

De stuurgroep Land van Cuijk (voortaan: stuurgroep), het orgaan dat de fusie voorbereidt, vindt het belangrijk om voor de nieuwe gemeente Land van Cuijk een geheel eigen logo en huisstijl te hebben waarin de kernwaarden en de kwaliteiten van de nieuwe gemeente tot uiting komen. Een huisstijl zoals hier bedoeld, is op te vatten als de visuele identiteit van de nieuwe gemeente die tot uiting komt op allerlei huisstijldragers zoals briefpapier, wagenpark, vlaggen, brochures en relatiegeschenken. De huisstijl wordt gevormd door onder andere een logo, maar ook door kleur, typografie (lettertype), vormentaal en fotografiestijl. Di-visie zal de komende tijd op basis van dit nieuwe logo de bijpassende huisstijl verder uitwerken.

Pitch

De stuurgroep vindt het belangrijk om waar mogelijk opdrachten zo veel mogelijk lokaal weg te zetten. In een ‘eerste ronde’ werden twaalf bureaus, alle gevestigd op het grondgebied van de nieuwe gemeente, uitgenodigd hun bedrijf te presenteren. Vervolgens werd aan vier bureaus gevraagd met meer uitgewerkte voorstellen te komen. Burgemeester Antoine Walraven (Mill en Sint Hubert) en wethouder Bouke de Bruin (Boxmeer), beiden lid van de stuurgroep, zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de nieuwe huisstijl: Bouke: “We verheugen ons er over dat we zoveel kennis en kunde in onze nieuwe gemeente aantreffen. Het was nog behoorlijk lastig om te kiezen uit alle kwalitatief hoogwaardige voorstellen. Uiteindelijk hebben we echter gekozen voor Di-visie omdat dit bureau als geen ander een voorstel presenteerde waarin de rijke historie, de moderne tijd en de kwaliteiten van de nieuwe gemeente samen komen”.

Gemeentewapen

De nieuwe gemeente Land van Cuijk zal niet alleen een nieuw logo en bijpassende huisstijl krijgen. Ook heeft de stuurgroep bij de Hoge Raad van Adel een verzoek ingediend om met een voorstel te komen voor een nieuw gemeentewapen. Burgemeester Antoine Walraven (Mill en Sint Hubert) “De huisstijl is vooral bedoeld voor de herkenbaarheid van de gemeentelijke organisatie en het hedendaagse Land van Cuijk. Het gemeentewapen zal vooral betrekking hebben op het Land van Cuijk als historisch, geografisch gebied en zal worden gebruikt op en bij meer officiële documenten en gelegenheden”.

Zodra Zijne Majesteit de Koning het gemeentewapen heeft verleend, zal dit ook aan pers en publiek worden gepresenteerd.