Foto: Cockie Kremers

Een aantal omwonenden en belanghebbenden van het Aldendrielpark in Mill willen een stichting oprichten om het beheer en exploitatie van het park over te nemen van de gemeente Mill en Sint Hubert. Zij zijn van mening dat het onderhoud en de mogelijkheden in het Aldendrielpark beter kan en moet. Ondertussen is er een 12-koppig bestuur gevormd en worden alle voorbereidingen getroffen om de Stichting Aldendrielpark formeel op te richten. Ook wordt met de gemeente besproken welke mogelijkheden er zijn om taken over te dragen aan de stichting en hoe dit alles vast te leggen is in een mogelijk gewijzigd bestemmingsplan en of convenant.

Maar het bestuur van Stichting Aldendrielpark Mill wil eerst ook graag samen met omwonenden en belanghebbenden inventariseren wat er wel en niet zou moeten gebeuren in het park aan de hoek Schoolstraat en Beerseweg. Denk aan een eventuele herinrichting van het groen, paden, wel of geen speeltoestellen voor kinderen en welke (kleinschalige) activiteiten zouden er wel en niet mogelijk moeten kunnen zijn en hoe vaak. Dit alles wil men vervolgens verwerken in een toekomstvisie.

Om de wensen en ideeën van omwonenden en belanghebbenden te inventariseren en de plannen van de stichting toe te lichten, is er binnenkort een bijeenkomst in ’t Lagerhuis. Datum en tijd hiervan zal nog bekend worden gemaakt.

Het bestuur van Stichting Aldendrielpark Mill in oprichting bestaat uit:

 • Cees Berends - voorzitter;
 • Ellen Kremers - secretaris;
 • Raymond van Putten - penningmeester;

Overige bestuursleden:

 • Ad Heijs;
 • Roberto Knuwer;
 • Ton Theunissen;
 • Martien Strijbosch;
 • René Schipperheijn;
 • William van Gemert;
 • Piet Gerrits;
 • Pieter Verstraaten;
 • Corné Kremers;

Later is ook meer (actuele) informatie te vinden op www.aldendrielpark.nl.