Foto: Elly Meijnders

Door Elly Meijnders - Nu de Corona tijd bijna achter de rug is, kan er weer gewerkt worden aan de toekomst. Ik had een interview met Anco Bloemendal, voorzitter van de Stichting Dorpsraad Mill. Nadat hij zijn twee ontzagwekkend grote Deense doggen naar hun rustplaats heeft gedirigeerd, steekt Anco van wal. Hij gaat er goed voor zitten, Anco praat als Brugman:

“Wij hebben sinds 31 maart 2021 de wijkraden Mill Centrum en Mill West samengevoegd tot de Dorpsraad Mill. Met in het achterhoofd het Land van Cuijk verhaal wordt dit werk namelijk steeds belangrijker. Wij vertegenwoordigen als stichting alle bewoners. In de organisaties en verenigingen binnen de gemeente Mill zitten vogels van allerlei pluimages en ze vormen allemaal hun eigen eilandjes. Dat is leuk maar soms ook lastig, maar het is een mooie weerspiegeling van wat er in de wijken gebeurt. Er is ontzaglijk veel te doen, want wij willen die eilandjes verbinden met elkaar. De gemeente is erg blij met ons”.

Op de website www.dorpsraadmill.nl is nog geen echte structuur te zien.

Instemmend knikt Anco: “Onze doelstelling om verbinder te zijn staat er wel op, de site is vrij nieuw en nog in ontwikkeling, onze organisatiestructuur van werkgroepen moet er nog op komen. Maar de meeste van onze leden hebben nog een gewone baan, het werk voor de dorpsraad moet in hun vrije tijd gebeuren. In de coronatijd hebben wij met de ambtenaren en de bestuursleden van Mill West een goed contact opgebouwd. Wij moesten eerst onszelf uitvinden. Maar in maart jl. was de officiële fusie bij de notaris. Wij hebben een nieuwe Stichting Dorpsraad opgericht en de twee bestaande wijkraden opgeheven”.

Voor iedereen was je eigenlijk een verse binnenkomer...

“Klopt ook” antwoordt Anco. “Ik woon al 15 jaar in Mill, maar ben pas sinds drie jaar actief in bestuurs- en vrijwilligerswerk. Maar ik heb goede mensen naast mij: b.v. Raymond van Putten; hij is erg goed in financieel opzicht. En dan William van Gemert, die als echte Millenaar goed is ingevoerd in Mill. William is verantwoordelijk voor de PR, maar ook de andere leden van de dorpsraad zijn onmisbaar om er een goed werkend geheel van te maken. Zo hebben wij hebben ook de werkgroep speeltuintjes. Ja, ik weet het, klinkt wat kinderlijk, maar het is nodig voor de leefbaarheid van een dorp dat er speeltuinen zijn. Zonder wipkip komen kinderen niet buiten. In de Leeuwerikstraat worden nu huizen gebouwd (rond de Wester), de speeltuin daar zou kleiner worden dat hebben we voorkomen en in omringende woonwijken moeten ook speeltuinen blijven. Leuk vind ik de samenwerking met de jeugdgemeenteraad hierin, Mill moet niet verworden tot een betonkolos waar niet te spelen valt, vinden wij allemaal”.

Ga je je doelstelling van verbindende factor halen?

Nu grijnst Anco mij toe: “Ik heb daarvan al een goed voorbeeld. In 2017 kreeg de gemeente een donatie om de AED’s uit te breiden. Het geld werd verdeeld onder de dorps- en wijkraden. Toen bestond de dorpsraad nog niet en het geld ging naar de EHBO. Guus Fonteijn ging ermee aan de slag, maar toen kwam de dorpsraad en het geld ging naar die raad. Nu komt de verbindende factor: wij spraken af het samen te gaan doen. Het AED gebeuren wordt nu geregeld door mensen van de EHBO en mensen van de Dorpsraad. Wij hebben tussen de 2 organisaties een dwarsverbinding gelegd”.

Wordt vervolgd: Ik zei u al dat Anco Bloemendal een goed prater is. Hij heeft meer te vertellen in een volgende aflevering.