Ivonne van der Horst, voorzitter Stichting Eigen Kweek (links) en wethouder Jos van den Boogaart (foto gemaakt voordat coronamaatregelen van kracht waren)

Donderdag 8 juli is een spannende dag voor Langenboom. De gemeenteraad besluit dan over de volgende stappen in het Dorpsplan. Kan het plan worden uitgevoerd? Wordt het extra geld dat hiervoor nodig is, beschikbaar gesteld?

Het afgelopen jaar werd door Stichting Eigen Kweek, samen met de gemeente, hard gewerkt aan het haalbaarheidsonderzoek en het uitwerken van het financiële plaatje. Aan het woord zijn wethouder Jos van den Boogaart en voorzitter Stichting Eigen Kweek Ivonne van der Horst.

Vorig jaar scheen er groen licht over Langenboom. Een uitbundig teken na de ‘ja’ van de gemeenteraad om de haalbaarheid van het dorpsplan verder te onderzoeken. Is dit gelukt?

Ivonne van der Horst: “Uiteindelijk wel. Het was een enorme klus maar het resultaat mag er zijn. Er ligt een goed doordacht en wat ons betreft realistisch plan waarmee we de ambities, wensen en dromen van Langenboom kunnen realiseren. Een dorp voor jong en oud waar lief, leed, leut en liturgie worden gedeeld in onze Rijksmonumentale kerk. En waar sport en spel verenigd worden op het mooie sportpark aan de bosrand.”

Jos van den Boogaart: “Het was voor ons als gemeente soms een lesje in ‘loslaten’. Het dorpsplan van Langenboom wordt ontwikkeld vanuit het principe ‘Right to Challenge’. De kern van deze aanpak is dat een groep inwoners taken van de gemeente kan overnemen als zij denken dat het anders, beter, slimmer en/of goedkoper kan. Deze manier van samenwerken gebeurt nog bijna nergens in Nederland. Best uniek dus. Het was daarom ook weleens zoeken naar de juiste balans. Een intensief traject, maar zeker de moeite waard en leerzaam!”

Wat kwamen jullie onderweg tegen?

Jos van den Boogaart: “Langenboom is een ambitieus dorp. Soms riepen bestaande plannen weer nieuwe ideeën en dromen op die meer in plaats van minder geld zouden gaan kosten. Terwijl we juist voor een financiële uitdaging staan. Zoals de aanvullende wens om ook de basisschool te verplaatsen. Op die momenten moesten we echt weer even de klokken gelijk zetten. Vasthouden aan het oorspronkelijke plan, het is namelijk al een hele kluif om dat te realiseren.”

Ivonne van der Horst: “Eens met Jos. We gaan vol voor het oorspronkelijke plan met een bruisend dorpshart in en rondom de kerk en een goed uitgerust sportpark. Daar willen we eerst mee aan de slag. Maar tegelijkertijd blijven we ook nadenken over oplossingen en kansen voor de tijd daarna. Verder dromen mag. Nee, moet zelfs!”

Wat maakt dit dorpsplan bijzonder?

Jos van den Boogaart: “In de eerste plaats is het echt een initiatief vanuit het dorp. Daarnaast zijn de financiële kaders bijzonder. Ieder dorp krijgt jaarlijks een subsidiebedrag voor het exploiteren van bijvoorbeeld de gemeenschapsaccommodaties en de verenigingsvoorzieningen zodat deze geen rode cijfers draaien. Dit geld kunnen onze dorpen ook op een andere manier inzetten. Daar kiest Langenboom met het dorpsplan voor. Dit doet dan geen ‘pijn’ in de gemeentebegroting want de uitgave blijft hetzelfde. Voorwaarde is natuurlijk wel dat er geen verlies wordt gedraaid in de exploitaties.”

Ivonne van der Horst: “Uniek is dat iedereen - verenigingen, inwoners, bedrijven en de gemeente - over eigenbelang is heengestapt en uit comfortzones is getreden. Daardoor is Dorpsplan Langenboom veel meer geworden dan alleen een nieuw kloppend dorpshart en een verenigd sportpark. De maatschappelijke effecten van de burgerparticipatie zijn nog veel omvangrijker. De versterking van de verenigingen, de samenwerking in het dorp, het samenbrengen en zelfstandig voeren van exploitaties, de verbinding met commerciële partijen (horeca en bouwpartners) en het behoud van cultuurhistorisch erfgoed (de kerk) maken Langenboom voor altijd sterker. Dat maakt dit dorpsplan een prachtig voorbeeld van en een cadeau aan de kernendemocratie waar ook onze 32 buurkernen in Land van Cuijk hun voordeel mee kunnen gaan doen”.

Op 8 juli wordt het resultaat van het haalbaarheidsonderzoek voorgelegd aan de gemeenteraad. Waar hopen jullie op?

Jos van den Boogaart: “De gemeenteraad heeft vorig jaar april opdracht gegeven voor een verdiepend haalbaarheidsonderzoek. Dit hield in dat de gemeente ging kijken of er meer geïnvesteerd zou kunnen worden. Eigen Kweek ging aan de slag met het optimaliseren van het plan, het financiële plaatje en het bedenken van ideeën voor andere aanvullende financiële bronnen. Ik vind het belangrijk dat de gemeenteraad met de solide resultaten van dit onderzoek een goed en afgewogen besluit kan nemen. Het is toch een plan van ruim 6 miljoen, waarvan 5 miljoen gedekt is. De raad kan precies zien waar het geld voor nodig is en waar het resterende tekort door wordt veroorzaakt.”

Ivonne van der Horst: “Natuurlijk hopen we ook nu weer op een volmondig ‘ja’. Alle Langenbomers hebben er vol vuur aan gewerkt. Met maar één doel voor ogen: Een mooier en gezelliger Langenboom dat er weer 40 jaar tegen kan. Wij vragen aan de raad om het laatste tekort beschikbaar te stellen om het plan ook echt uit te kunnen voeren. Ik hoop dat de raadsleden zien hoeveel energie we hebben gestoken in de verdere uitwerking en het vinden van andere financiële bronnen dan die van de gemeente. Kortom, 8 juli wordt een spannende dag. Eén die echt voelt als ‘nu of nooit’.”