Foto: Cockie Kremers

Nadat in november 2018 bekend werd dat café d’n Bens in Langenboom zou sluiten, zorgde dit voor veel reacties. “Allereerst kwamen er emoties los en daarna angst, want wat betekent dit in de toekomst voor de gezelligheid en de leefbaarheid in ons dorp?,” vertelt Ivonne van der Horst uit Langenboom. “Want als je elkaar niet meer in een kroeg kunt ontmoeten voor feestelijke en verdrietige omstandigheden, dan verlies je iets heel groots. En daarmee is alles begonnen.”

Wat er vervolgens in Langenboom gebeurde is uniek. Ivonne: “We begonnen met het maken van, zoals wij dat noemen, een brutaal ideaal: een kloppend dorpshart en een verenigd sportpark. Het formuleren van onze droom was goed te doen, maar het uitwerken daarvan heeft zo’n 2 jaar in beslag genomen en daar komt heel veel bij kijken. Van ruimtelijke ordening tot wetgeving en van financiën tot draagvlak.” Maar het is Eigen Kweek, waar Ivonne deel van uitmaakt samen met heel veel inwoners, gelukt. Op donderdagavond 8 juli zal de gemeenteraad van Mill en Sint Hubert het dorpsplan bespreken en hopelijk positief besluiten.

Op de raadstafel liggen 2 stukken. “Het ene is het dorpsplan zelf. Hiervan heeft de gemeenteraad vorig jaar al gezegd dat men achter het plan staat, maar het moest verder worden uitgewerkt in haalbaarheid. Er liggen nu zo’n 50 stukken om deze haalbaarheid aan te tonen. En er ligt een financiële kant van dit dorpsplan op tafel.” Het plan gaat totaal voor de gemeente Mill en Sint Hubert 6 miljoen euro kosten, waarvan 5 miljoen al is gedekt via de begroting. “Als dit niet doorgaat, dan kun je je afvragen: gaat de toekomstige gemeente Land van Cuijk dat zelf alsnog op enig moment oppakken? Want op enig moment komt dit toch weer aan de beurt. Met dit plan is de gemeente Land van Cuijk 40 jaar klaar met Langenboom, dat lijkt mij ook een prettig vooruitzicht.”

Voor de nieuwe gemeente Land van Cuijk is kernendemocratie erg belangrijk. Hiermee wil men binding houden met inwoners en deze inwoners ook stimuleren zelf met plannen en initiatieven te komen om de leefbaarheid in de 33 kernen in het Land van Cuijk te verbeteren en behouden. Wat er in Langenboom gebeurde is een mooi voorbeeld van kernendemocratie. Het kreeg dan ook al veel aandacht en complimenten van huidige en toekomstige bestuurders van de gemeente Land van Cuijk. Ivonne: “Voor Langenboom is ontmoeting een heel belangrijk thema en daar heeft heel Langenboom de schouders ondergezet. Dit is kernendemocratie ten top en optimaforma.”

Beluister het hele interview met Ivonne van der Horst via de podcast van Het 12uurtje. Dit kan via Spotify, Apple podcasts of een van de andere podcastplatformen. Ook op de podcastpagina op www.het12uurtje.nl zijn de interviews terug te horen.