Tijdens de Jaarvergadering op 24 juni 2021 huldigde EHBO-Vereniging St. Willibrord Mill haar jubilarissen.

Dinie Willems viert haar 50-jarig jubileum als actief en trouw EHBO-er en lid van de vereniging. Ze mist vrijwel geen enkele oefenavond en heeft in de loop der jaren heel wat veranderingen op EHBO-gebied meegemaakt en zich deze ook eigen weten te maken. Ze is als erelid en gezien haar leeftijd vrijgesteld van Eerste Hulp bij evenementen. Buiten de vereniging maakte zij zich geruime tijd verdienstelijk door haar inzet voor reumapatiënten en als lid van Reddingsbrigade Erica. Ze is in 2011 onderscheiden met het Verenigingsinsigne in Goud door de Vereniging EHBO-Noord-Brabant. Ter gelegenheid van haar 50-jarige jubileum ontving zij een oorkonde, een jaarspeldje, een cadeaubon en een bloemetje. De vereniging is haar dankbaar en hoopt dat zij nog lang in ons midden mag zijn.

Leny van der Burgt is reeds 35 jaren trouw lid van de vereniging en was van 1990-2011 bestuurslid. Van 1990-2003 fungeerde zij als penningmeester en van 2003-2011 organiseerde zij de begeleiding van evenementen als gewoon bestuurslid. Zelf stond zij altijd graag bij de motorcross en bij de Kermis. Zij werd in 2011, voor het vele werk dat ze heeft verzet, onderscheiden met het Verenigingsinsigne in Goud. Als erelid is zij tot op heden nog steeds betrokken bij de vereniging als verbandmeester en geeft naast de diverse EHBO-verbandmiddelen ook de AED uit bij evenementen. Zij werd beloond met een oorkonde, een jaarspeldje en een bos bloemen als blijk van erkentelijkheid en dankbaarheid voor haar vele verdiensten.

Theo Bongers is eveneens reeds 35 jaar EHBO-er. De opheffing van EHBO-Vereniging Langenboom, nu al weer enkele jaren geleden, weerhield hem er niet van zijn EHBO-activiteiten voort te zetten door lid te worden van onze Millse vereniging. Theo was in Langenboom en ook in Mill zelden afwezig en stuurde altijd een berichtje bij verhindering. Theo assisteerde vaak bij de plaatselijke wielertoertochten en bij de motorcross in Mill. Hij organiseerde elk jaar de oefening binnen of buiten en gaf dan instructie over het afnemen van de motorhelm. Ook werkte hij mee aan de organisatie van de grote buitenoefening te Langenboom. Hij mag daarom met recht een actieve en goede EHBO-er genoemd worden. Hij werd beloond voor zijn trouw en inzet met een oorkonde, een jaarspeldje en een bos bloemen.

Rob van Eenbergen is al 30 jaar actief als EHBO-er. Rob is sinds 2014 lid van EHBO Vereniging St. Willibrord Mill. Hij was actief bij de Dodenherdenking en bij de Koningsdag te St. Hubert. Hij zet zich ook in voor de Jeugd-EHBO. Voor zijn trouwe inzet ontving hij een jaarspeldje, een oorkonde en een bloemetje.

Ine Jacobs is sedert 25 jaren een actief lid van de vereniging, zij komt trouw naar de lesavonden en is goed inzetbaar. Zij staat graag bij het korfbal als EHBO-er, maar ook bij het hockeytoernooi en bij het Out-of-the-Box festival. Zij is een kundig EHBO-er. Zij werd beloond met een spiegel met opschrift en een bloemetje voor haar langjarige verdiensten.

Jan Roefs viert ook zijn 25-jarig jubileum als actieve en goede EHBO-er. Hij is overgestapt naar EHBO-Mill vanuit EHBO-Langenboom, en werkte aldaar jarenlang mee aan de lessen Jeugd Eerste Hulp op de basisschool. Jan doet sinds 2019 mee aan de Jeugd-EHBO te Mill, hij vindt het immers belangrijk dat de jeugdige schoolverlaters iets van EHBO weten en kunnen wanneer ze naar de middelbare school gaan. Jan is al vaker opgeroepen bij een reanimatie van meestal een dorpsgenoot en is dus al menigmaal op pad geweest met de AED. De EHBO-Vereniging St. Willibrord Mill beloonde Jan met een spiegel en een bloemetje voor zijn trouw en inzet.

Raymond Roelofs viert eveneens zijn 25-jarig jubileum als EHBO-er en zijn 15-jarig jubileum als bestuurslid. Hij was sinds 2006 gewoon bestuurslid en vaste notulist en bekleedt sedert 2009 het secretariaat. Hij verleende vooral Eerste Hulp bij het hockey-toernooi, maar ook bij dansfestijnen en in de feesttent tijdens de Kermis en bij het Carnaval. Hij is als secretaris tevens belast met publiciteit in tekst en beeld bij diverse EHBO-gebeurtenissen. Buiten de vereniging maakt hij zich nuttig als vrijwillig fotograaf bij de Lokale Omroep Mill en als lector in de parochie. Hij werd voor zijn trouw en inzet beloond met een spiegel met opschrift en een bloemetje.