In de vijf gemeenten van de toekomstige gemeente Land van Cuijk wordt binnenkort een enquête verspreid bij een steekproef van inwoners en ondernemers in het buitengebied.

In deze enquête zal worden gevraagd naar de beleving van de veiligheid in de buurt. We richten ons dit keer op de inwoners in het buitengebied omdat we daar nog weinig gerichte informatie over hebben. Verschillende onderwerpen komen aan bod, zoals ervaring met het wonen in de buurt, eventuele onveiligheidsgevoelens en criminaliteit. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk inwoners meedoen aan de enquête, want dan krijgen we een goed beeld van de veiligheidssituatie in het buitengebied van onze toekomstige gemeente. De uitkomsten gebruiken we om het beleid over veiligheid en leefbaarheid in de nieuwe gemeente beter af te stemmen op de wensen van de inwoners en ondernemers in het buitengebied.