Foto: Toon Willems

Vrijdag 2 juli jongstleden vond de jaarlijkse vrijwilligers- en gebruikersraadvergadering plaats. Tijdens deze vergadering wordt er interactief met alle aanwezige vrijwilligers en vaste gebruikers van de Wester het afgelopen jaar doorgenomen.

Het bestuur van de Wester geeft hierbij aan, aan wat voor projecten zij hebben gewerkt. Omdat we ook vooruit moeten kijken wordt er ook over de plannen en doelstellingen voor het komende jaar gepraat. Het bestuur van de Wester, vindt het belangrijk dat wij ons als gemeenschapsaccommodatie gaan voorbereiden op de vorming en consequenties van de nieuwe gemeente Land van Cuijk. Ook richten wij ons op het behouden van minimaal de bezetting van de gebruikers van nu en/of uitbreiding daarvan. Om de Wester goed draaiende te kunnen houden en om alle gebruikers van dienst te kunnen zijn, gaan we ons ook actief bezig houden met het werven van meer vrijwilligers. We laten de gebruikers en de vrijwilligers tijdens het kenbaar maken van onze plannen en doelstellingen ook aan de beurt om hun wensen en ideeën kenbaar te maken.

Speciaal aan juist deze vergadering was, dat er een bestuurswisseling plaatsvond. Harry van der Linden nam na 25 jaar afscheid als voorzitter van de Wester. We willen Harry heel hartelijk bedanken voor al zijn werkzaamheden als voorzitter! Harry kan echter nog niet helemaal afscheid van de Wester nemen en zal in het bestuur de functie van vicevoorzitter gaan bekleden. Dat is zeker fijn voor zijn opvolger Jos Bongers, want Jos en de rest van het bestuur, kan de vele kennis en ervaring van Harry over het besturen van de Wester nog goed gebruiken. We willen hierbij Jos dan ook veel succes en plezier wensen in zijn nieuwe rol als voorzitter.

Tijdens de vergadering werd er ook stil gestaan bij de jubilarissen van de Wester. Allereerst werden vrijwilligers Truus Couwenberg en Ben Verheijen bedankt voor het vele werk wat zij verrichten voor de Wester. Truus is al 10 jaar gastvrouw bij de Wester en draait ook de nodige bardiensten. Ook Ben is al 10 jaar actief als gastheer en draait ook vele uurtjes in de technische dienst. Daarna werd Cor van Balkum in het zonnetje gezet voor zijn inzet de afgelopen 15 jaar. Cor zorgt al 15 jaar voor het kasbeheer en de financiële administratie en is ook vele jaren penningmeester geweest. Als laatste werd Harry van der Linden gefeliciteerd met zijn 25 jarig jubileum bij de Wester. Al 25 jaar zorgt Harry er voor dat alles binnen en buiten de Wester soepel verloopt!

Al met al zijn wij heel erg blij met alle vaste gebruikers die de Wester heeft en met alle vrijwilligers die zich geheel belangeloos voor de Wester inzetten en zien daardoor de nabije toekomst met vertrouwen tegemoet! Bedankt allemaal!