Moeten de initiatiefnemers van Eigen Kweek (Langenboomse Vereniging) gedacht hebben aan het begin van de raadsvergadering van vorige week donderdag. De lokale bakker had voor elk raads- en collegelid een Langenbooms brood gebakken. Op ‘de wagen’ stond natuurlijk het ambitieuze Dorpsplan Langenboom.

Gaat de Langenboomse liefde door de maag?

Op de vraag van de inspreker, wat zit er nu allemaal in dit brood?: “Dat waar wij in Langenboom heel veel van hebben nl. creativiteit, doortastendheid, samenwerking en doorzettingsvermogen. En daarbij gaat de liefde van Langenboom ook door de maag”. Vreemd, die Langenboomse liefde voor alles wat met Mill te maken had was voor Langenboom zelden te verkroppen. Maar dit brood zou de raadsleden moeten verleiden tot…..

Integriteit

Een burgerparticipatie die haar weerga niet kent, waarbij Langenboom als voorbeeld voor andere dorpen in het Land van Cuijk geldt, zo werd in raads- en commissiediscussies gesteld.
Al weken lang werden de raadsleden gestuurd om op 8 juli toch maar ja te zeggen tegen het dorpsplan. Oproepen van Eigen Kweek in de Neije Krant: “Wij zeggen ja. Nog 13 nachtjes. Hoe mooi is dat? Namens Langenboom dank je!”
Raadsleden ‘konden’ nu eigenlijk niet meer tegen het plan stemmen, met als gevolg dat zij weer een cursus integriteit moeten doen.

Risico’s

Werd het raadsbesluit dan zomaar een hamerstuk? Nee, want aan zo’n groot plan kleven natuurlijk ook risico’s van verschillende aard en omvang. In een breed gedragen amendement (CDA, AB’90- en VKP-teamLokaal) werd Eigen Kweek opgeroepen te komen met een risicoparagraaf met alle risico’s en beheersmaatregelen. Eigen Kweek moet alle risico’s zelf opvangen en voor- en nadelen hiervan volledig voor haar rekening nemen. Dat betekent dat de gemeente in de toekomst niet aan de lat hoeft te staan.

Motie

VKP-TeamLokaal verzocht het College om samen met Eigen Kweek een informatiebijeenkomst met alle Langenboomse verenigingen te organiseren. Na geruststellende woorden van de wethouder werd het vermeende wantrouwen van VKP-TeamLokaal over oprechtheid van de intentieverklaringen door de verenigingen enigszins getemperd. De motie werd ingetrokken.

Begrotingsneutraal?... Niet dus!

Vorig jaar bij besluit van een haalbaarheidsonderzoek werd afgesproken, dat het Dorpsplan voor de gemeente begrotingsneutraal zou moeten worden uitgevoerd. Maar het onderzoek concludeert een tekort van ruim 1 mln. euro om het plan gerealiseerd te krijgen.

Tegen alle afspraken in zullen de effecten van dat tekort in de huidige begroting door de raad moeten worden goedgekeurd. Daarnaast zal i.v.m. de herindeling de Provincie en de andere 4 gemeenten toestemming moeten verlenen.

“GO” ...of toch nog niet?

In ieder geval kan Eigen Kweek verder met het ambitieuze Dorpsplan, want de raad stelde het raadsvoorstel unaniem vast. Het definitieve “GO” met de extra gevraagde 1mln. zal tijdens de begrotingsbehandelingen in september of oktober plaatsvinden. Tot die tijd zal de liefde door de maag moeten blijven gaan!

Bouwen, bouwen en nog eens bouwen

Dan stonden er nog enkele bestemmingsplannen op de agenda. Op ’t Kavelt (Molenheide), Leeuwerikstraat en Beerseweg worden binnenkort in totaal zo’n kleine 100 woningen gebouwd. Alsof dat nog niet genoeg is, staan op de volgende raadsagenda’s nog enkele bestemmingsplannen met vele woningen op hun goedkeuring te wachten.

CDA met motie op gemeentelijk woningprogramma

Het CDA drong er bij het college op aan om bij alle bouwprogramma’s toch meer te sturen op de bouw van starterswoningen en ook op het duurzaam behoud van starterswoningen in het Land van Cuijk. Zowel de wethouder als de overige fracties konden hiermee instemmen.

Met het begin van het zomerreces ligt de Millse politiek tijdelijk stil en met nog 3 à 4 vergaderingen voor de boeg, nadert het definitieve einde van politiek Mill.

Theo van Eenbergen,
AB’90-TeamLokaal