Woensdagmorgen 7 juli jl. werd de SWOM verblijd met een bos bloemen en een cheque van € 3.437,00 voor de aanschaf van sport- en bewegingsmateriaal voor de beweeggroepen voor ouderen. De SWOM is heel blij met deze subsidie uit de leefbaarheidsbijdrage 2021 van gemeente Mill en Sint Hubert.

Het is belangrijk dat ouderen bewegen en het moet voor iedereen mogelijk zijn. Leeftijd, geslacht, afkomst of eventuele beperkingen mogen hierbij geen rol spelen. Iedereen mag aansluiten bij de beweeggroepen van de SWOM. De groepen zijn bedoeld voor mensen in de leeftijd van 60 tot 100 jaar of ouder. Doordat we nu nog meer beweegmateriaal aan kunnen schaffen kunnen de beweeglessen nog gevarieerder worden en komen er meer verschillenden spiergroepen aan bod.

U leert en traint hoe u steviger op uw benen staat. En wat als u valt, hoe staat u het beste op. Hoe gebruikt u de eventuele loophulpmiddelen op een verantwoorde manier. Dit zijn allerlei onderwerpen die bij de lessen ook aan bod komen.

Het doel is:

  • verminderen valangst
  • waardoor vermindering inactiviteit
  • bewegingsvrijheid vergroten
  • vergroten uithoudingsvermogen en spierkracht
  • verbetering coördinatie en balans
  • plezier en gezelligheid met leeftijdsgenoten

Met muziek op de achtergrond en een gezellige groep mensen om u heen is bewegen bij de SWOM zeker geen straf. Maak er gebruik van en doe mee.