De voorbereidende activiteiten voor de Goede Doelen Week Mill, van 13 t/m 17 september zijn inmiddels vrijwel afgerond. De richtlijnen om de week Corona-proof te laten verlopen zijn, evenals in 2020, in een protocol vastgelegd en alle voorschriften zullen worden nageleefd.

Het was op een aantal punten passen en meten vanwege vakanties van vrijwilligers. Maar we kunnen in de week vóór de Millse kermis gaan collecteren.

We zijn trots op onze vrijwilligers die zich wederom in gaan zetten om de Goede Doelen Week in de gemeente Mill 2021 tot een succes te maken. Veel dank zijn we hen verschuldigd hiervoor.

Ook binnen de kerkdorpen was er brede steun om de collecte in week 37 te organiseren.

Tevens mogen we in Mill weer rekenen op de facilitaire ondersteuning van derden zoals o.a. Myllesweerd, Regiobank en Top beveiliging.

We hopen dat we komende weken niet zullen worden geconfronteerd met coronaperikelen die de collecteweek alsnog parten kunnen gaan spelen.

Voor ons gaat natuurlijk de gezondheid van onze vrijwilligers en onze samenleving boven alles.

We wensen alle vrijwilligers van de Goede Doelen Week Mill een hele fijne vakantie toe, en natuurlijk ook veel succes tijdens de collecteweek.

Bestuur en kernteam Goede Doelen Week Mill