De voorbereidende activiteiten voor de Goede Doelen Week Wilbertoord, van 13 t/m 17 september, zijn inmiddels nagenoeg afgerond. De organisatie wil graag de week Corona-proof laten verlopen en alle voorschriften zullen worden nageleefd. Ook de overige kerkdorpen van de gemeente Mill en Sint Hubert hebben week 37 weer als Goede Doelen Week in hun agenda staan.

De collecteweek is van 13 tot en met 17 september.

We zijn trots op onze vrijwilligers (de collectanten) die zich ook dit jaar weer in gaan zetten om de Goede Doelen Week in Wilbertoord succesvol te maken.

Per wijk zijn 2 collectanten ingedeeld. Deze collectanten hebben inmiddels een brief ontvangen met daarin de vermelding met welke collega-collectant en in welke wijk ze de enveloppen op gaan halen. Er zijn een paar collectanten afgevallen, maar we hebben ook weer een paar nieuwe collectanten erbij. Hiervoor onze hartelijke dank!

Weet u het nog?

De Goede Doelen Week is één grootscheepse collecte in plaats van 14 afzonderlijke collectes. Alle landelijke collectes waarvoor in Wilbertoord werd gecollecteerd, zijn gebundeld in één Goede Doelen Week, en hiervoor is een vergunning verleend door de gemeente Mill en Sint Hubert.

U krijgt op maandag 6 september een envelop in de bus met begeleidende brief waarop u kunt invullen welk bedrag u aan welk goed doel wilt geven. U doet daarvoor anoniem een contant bedrag in de envelop, die vervolgens door twee collectanten weer wordt opgehaald. Deze collectanten zijn mensen uit Wilbertoord met een identiteitspasje. Het ophalen van de enveloppen gebeurt tussen maandag 13 en vrijdag 17 september !

Zorgt u ervoor dat de envelop klaar ligt?

Mensen die in deze periode op vakantie gaan, kunnen de envelop met ingevulde lijst + het totaalbedrag ook vóór hun vakantie inleveren bij iemand van de kerngroep. De kerngroep zorgt ervoor dat uw bijdrage op de juiste wijze verwerkt wordt en op de goede plaats terecht komt, en dat hier verantwoord mee om wordt gegaan.

Wij hopen dat we dit jaar ook weer op uw massale steun mogen rekenen!

Goede Doelen Week Wilbertoord
Ans Janssen - van de Ligt: Hermelijn 10
Toos van Tienen - v.d. Bungelaar: Veenbesstraat 19
Marco Teunissen: Braamstraat 5
Peter Cornelissen: Verbindingsweg 8
Wilma Cornelissen - Bouwen: Verbindingsweg 8