GGD Hart voor Brabant maakt vaccinatie nog laagdrempeliger door te starten met vaccineren zonder afspraak. Sinds maandag 16 augustus 2021 is het voor inwoners uit onze regio mogelijk om ook zonder afspraak hun eerste prik te halen. Mensen die al een afspraak hebben gepland, kunnen hier geen gebruik van maken. Zij kunnen terecht op de afgesproken tijd en plaats. Voor hen is er een vaccin gereserveerd. Prikken zonder afspraak is een van de acties die GGD Hart voor Brabant onderneemt om de vaccinatiegraad in de regio verder te verhogen.

Laagdrempelig vaccineren

De GGD merkt dat het maken van een afspraak een belemmering kan zijn voor vaccinatie. Waar voor sommige mensen om praktische redenen de voorgestelde tijdstippen niet uitkomen, is voor anderen het online inplannen van de afspraak een barrière. Door met een vrije inloop voor vaccinatie te werken, neemt de GGD deze drempels weg.

Vrije inloop voor eerste prik

Vanaf maandag 16 augustus 2021 tot en met zondag 22 augustus 2021 kun je dagelijks op al onze acht locaties tussen 10.00 uur en 15.00 uur terecht voor de eerste prik. Tot en met zondag 5 september 2021 kan er op verschillende locaties tussen 10.00 uur en 15.00 uur zonder afspraak worden geprikt. Kijk op https://www.ggdhvb.nl/corona/coronavaccinaties/coronavaccinatie-zonder-afspraak op welke dag je zonder afspraak waar terecht kan. Wil je gebruik maken van de vrije inloop dan ontvang je een mRNA-vaccin. Heb je al een afspraak voor de eerste of tweede prik gepland? Dan kun je uitsluitend op de afgesproken tijd en plaats terecht. De afspraak voor de tweede prik kan niet worden vervroegd.

Zo werkt het

Iedereen van 12 jaar of ouder die zijn of haar 1e prik nog niet heeft ontvangen, kan gebruik maken van vaccinatie zonder afspraak. Neem je ID-kaart of paspoort mee zodat de GGD ervoor kan zorgen dat je goed in het systeem komt te staan. Daarnaast is het handig om de ingevulde gezondheidsverklaring mee te nemen. Deze is te vinden bij de uitnodigingsbrief van het RIVM of op de website van de Rijksoverheid. Mocht dit niet lukken dan kan deze ter plekke worden ingevuld. De arts bepaalt (conform de landelijke vaccinatiestrategie) vervolgens welk vaccin je krijgt, hierin is geen vrije keuze. En op = op. Per dag is er een nieuwe voorraad. De afspraak voor de tweede prik wordt direct op de vaccinatielocatie gemaakt. Dit kan mogelijk op een andere vaccinatielocatie in de regio zijn omdat vanaf september stap voor stap het aantal vaccinatielocaties wordt afgebouwd. Daarnaast is het goed om te weten dat op alle vaccinatielocaties het dragen van een mondkapje verplicht is. Wie een stempel in het gele boekje wil, neemt dit boekje zelf mee.

Van massa naar maatwerk

Om de gezondheid van alle inwoners in de regio Hart voor Brabant te beschermen, bewaken en bevorderen zet de GGD zich in om een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad te behalen. Allereerst is er gestart met een grootschalige vaccinatiecampagne waarbij alle leeftijdscategorieën één voor één aan bod kwamen. Nu alle mensen zijn uitgenodigd, verschuift de vaccinatieaanpak steeds meer van massa-vaccinatie naar vaccinatie op maat. Afhankelijk van de drijfveren en barrières die leven bij specifieke doelgroepen, biedt GGD Hart voor Brabant maatwerk aan om vaccinatie te vereenvoudigen en te bevorderen. Zo heeft de GGD inmiddels diverse acties ondernomen om de vaccinatie te stimuleren bij doelgroepen als dak- en thuislozen, arbeidsmigranten en asielzoekers. Ook wijkvaccinatie is onderdeel van deze fijnmazige vaccinatiecampagne. Het prikken zonder afspraak is een van de maatregelen die de GGD inzet om de vaccinatiegraad te verhogen.