Foto: Cockie Kremers

In de gemeente Mill en Sint Hubert vinden regelmatig wildstroperijen plaats, doorgaans in de avond of ’s nachts. Dat maakt stroperijen lastig om te observeren en beperkt de pakkans. Ziet, hoort of heeft u een vermoeden van wildstroperijen? Zoek geen confrontatie, maar meld dit bij de politie: 112 bij heterdaad of 0900-8844 buiten heterdaad. Ook kunt u (een vermoeden van) wildstroperij achteraf melden bij de gemeente via fixi.nl of desgewenst via Meld Misdaad Anoniem: tel. 0800 7000. Een uitgebreide beschrijving (eventuele kentekens) wordt gewaardeerd.

Ook twee weken geleden was het weer raak. Na een melding dat er ‘s nachts schoten waren gehoord, vond een lokale jager twee dode reebokken. De dieren bleken aangeschoten door stropers. De vrije jacht in Nederland is verboden. Enkel met een jachtakte mag er gejaagd worden. Jagers met een jachtakte houden het wild in stand en worden ingezet door agrariërs die schade hebben van wild. De jagers moeten zich houden aan regels en wetten voor het in bezit hebben van wapens. Jagen zonder een jachtakte heet wildstroperij en is ten strengste verboden!

Vermaak of winstbejag

Elk jaar neemt de wildstroperij toe. Dat geldt met name voor het zogenaamde crimineel stropen puur om het vermaak of uit winstbejag. De eerste groep jaagt met een vuurbuks op zowel klein als grof wild en laat de dieren soms nog levend achter. Bij de tweede groep is de onderwereld betrokken. Stropers die tot deze groep behoren, hebben het gemunt op de bambi’s van dragende geiten (bij onder meer reeën). Deze worden opgezet en zijn vooral in het buitenland gewild.

Lange honden

Een andere manier van stropen die de laatste tijd veel voorkomt, is het jagen met de zogenaamde lange honden. Met deze honden, die getraind zijn op het vangen van hazen of konijnen, wordt 's nachts in het veld gestroopt. Via de lichtbundel van een lamp kunnen de honden het wild zien, dat meestal niet uit de lichtstraal weet te ontsnappen. Vaak gaat het niet om het wild, maar worden er weddenschappen afgesloten op het resultaat en wordt het dode wild achtergelaten.