De gemeente Mill en Sint Hubert streeft naar een dekkend netwerk van oplaadpalen in de openbare ruimte. Hierbij wordt vaak in eerste instantie gedacht aan oplaadpalen voor bewoners, maar ook andere doelgroepen zoals toeristen, forensen, bezoekers en winkelend publiek hebben laadpalen nodig. Met de groei van elektrisch vervoer wordt het voor onze gemeente steeds belangrijker over een netwerk voor al deze gebruikers te beschikken. Daarom worden er proactief laadpalen geplaatst in de openbare ruimte.

Uitgangspunt is dat we proactief laadpalen plaatsen op strategische locaties. Deze locaties bepalen we aan de hand van prognoses en verwachte parkeerdruk. E-automobilisten kunnen ook oplaadpalen in de publieke ruimte aanvragen. De gemeente heeft hiervoor beleidsregels vastgesteld om helderheid te geven over de criteria en voorwaarden die Mill en Sint Hubert stelt aan het plaatsen van een laadvoorziening en het aanwijzen van parkeervakken voor het opladen van elektrische voertuigen. De gemeente wil op deze manier aanvragen voor een laadvoorziening in de openbare ruimte op eenzelfde en gelijkwaardige manier beoordelen en afhandelen.

Beleidsregels

De belangrijkste beleidsregel is eerst opladen op eigen terrein (de oprit). Is dat geen optie én is er binnen 300m geen openbare laadpaal aanwezig, kan men er een aanvragen.

Op www.gemeente-mill.nl/elektrisch-rijden vindt u meer informatie. Ook kunt u hier een laadpaal aanvragen of de dekking bekijken.