Ook deze personen zijn lid van Dorpsraad Mill. In de vorige voorstelronde hebben jullie kennisgemaakt met de voorzitter, secretaris en de penningmeester. Deze kunnen de activiteiten uiteraard niet alleen uitvoerden en worden ondersteund door een 7-tal bestuursleden met ieder zijn eigen interesses. Deze keer stellen we weer drie personen aan jullie voor.

Trudy Peters - van Oort

Mijn naam is Trudy Peters - van Oort en ben getrouwd met Koos. We hebben 2 dochters en 3 kleinkinderen, alle wonende in Mill. Als bestuurslid van de Dorpsraad-Mill wil ik graag constructief meedenken over verschillende zaken die betrekking hebben op ons mooie dorp. Mijn interesse gaat vooral uit naar het sociale domein, zorg en welzijn van de bewoners. Sinds ik gepensioneerd ben houd ik mij bezig met de senioren en zit ik in het bestuur van de Senioren Welzijn Organisatie Mill en ben ambassadeur van het Senioren Hobby Centrum. Ook in de werkgroep Dementie Vriendelijk Gemeente ben ik actief. Samenwerken met andere organisaties heb ik hoog in het vaandel. Graag wil ik een steentje bijdragen aan het prettig wonen in Mill in alle zijn facetten.

Edwin Thoonen

Nadat ik 2 jaar lang actief ben geweest bij wijkraad Mill-West ben ik nu na de fusie actief voor de Dorpsraad. Ik vind het belangrijk om actief te zijn voor de Millse samenleving. Samen met Inwoners, bedrijven en gemeente zorgen voor een levendig Mill is een mooi streven! Hierbij vind ik een motto van mezelf belangrijk: “Denk altijd in mogelijkheden, kansen en oplossingen in plaats van problemen”.

Theo Schepens

Sinds 2001 woon ik in Mill. Naast mijn baan als ambulance chauffeur heb ik een autorijschool en geef ik ook training in reanimatie en AED. Daarom vind ik de verspreiding van AED’s in het dorp belangrijk en wil mensen motiveren om zich te scholen in het gebruik ervan. Met ingang van 1 september 2020 ben ik met FLO gegaan, waardoor ik wat meer vrije tijd heb gekregen. Via deze weg is het leuk om meer contacten te krijgen en me in te zetten voor de gemeenschap. Mill is een mooi dorp met veel actieve verenigingen en betrokken inwoners. Als je iets wil bereiken zul je zelf stappen moeten ondernemen vandaar de dorpsraad.

Volgende keer laten we jullie kennismaken met de andere vier bestuursleden van Dorpsraad Mill. Na de vakantie gaan we binnenkort weer aan de slag. Ondertussen hebben we ook plaatsgenomen in het bestuur van de Stichting Aldendrielpark waar we de gezamenlijke belangen zullen behartigen. Ook het bouwteam dat een profiel van het dorp Mill voor de nieuwe gemeente Land van Cuijk wordt aangestuurd vanuit de Dorpsraad Mill.

Op onze vernieuwde website kunnen jullie nog meer informatie vinden over de dorpsraad. Ook vinden jullie hier de notulen van onze vergaderingen en kunnen jullie reageren en vragen stellen.

Kijk op www.dorpsraadmill.nl en volg ons ook op Facebook en Instagram.

Dorpsraad Mill: Samen Sterk