Foto: Toon Ermers

In een prachtig versierde kerk begon op zondag 5 september jl. om 10.30 uur de afscheidsviering van pastoor Ad v.d. Meijden. Deze viering werd voorgegaan door pastoor Ad v.d. Meijden, vicaris-generaal Theo Lamers, pastor Bas van Dijk, kapelaan Henk Janssen en pastoor James.

De viering werd omlijst met muzikale klanken. Ook was er een dankwoord van Theo Lamers namens het bisdom, Theo Bens namens het bestuur van Parochie de Goede Herder en Frank van Lith namens de locatieraad van geloofsgemeenschap Mill. De pastoor was zichtbaar geëmotioneerd door alle mooie woorden die hem werden toegesproken. Natuurlijk was het laatste woord voor pastoor Ad v.d. Meijden die zijn parochie dankte voor samenwerking in de afgelopen 26 jaar.

Na de viering werd iedereen uitgenodigd voor koffie, thee en een drankje in de schitterende tuin van de pastorie. Dit was voor de pastoor een echte verrassing. Het is altijd een ultieme droom van hem geweest om toch één keer een feest te mogen vieren in “zijn” prachtige tuin. Op deze stralende zondag is deze droom dan eindelijk werkelijkheid geworden. Het was dus niet alleen de zon die aan de hemel straalde, maar ook de pastoor. Het was een cadeautje van Onze Lieve Heer zelf.

Wilt u nog meer zien van het afscheid van pastoor v.d. Meijden dan kunt u een fotoreportage bekijken op de website van Parochie de Goede Herder: www.parochiedegoedeherder-mill.nl.

De locatieraad Mill wil iedereen bedanken die op welke manier dan ook heeft bijgedragen om van het afscheid van pastoor van der Meijden een geweldige dag te maken.

Bekijk een door Hen Daams gemaakt Tv-item van de afscheidsviering via de Lokale Omroep Mill, de rubriek video op inmill.nl en uitzending gemist op www.lokaleomroepmill.nl.