Vrijdag 10 september werd op Basisschool De Lens in Mill een nieuw logo onthuld. In het afgelopen schooljaar werd er besloten om een nieuw modern logo te laten ontwerpen wat past bij de visie en het onderwijs op De Lens.

‘Ons team heeft de ambitie om elk kind te laten groeien. Dat doen we door vertrouwen in, en oog voor elk kind te hebben,’ aldus Marjo Boef, directeur van de school. ‘We hebben de laatste jaren hard gewerkt aan toekomstgericht onderwijs. We hebben een modern schoolgebouw, leerpleinen waar op niveau gewerkt wordt, een gezellig schoolplein, uitdagende leermiddelen, een gedreven team en duidelijke ambities, daar past een fris en modern logo bij.’

Het logo is ontworpen door Freehand websites en drukwerk uit Mill. Eigenaar Frank Hermers is tevens een ouder van De Lens. Daardoor kent hij de school goed en heeft hij een logo ontworpen wat prachtig de onderwijskundige visie van de school symboliseert. Zo vormt het verticale deel van de L een handvat met daarop een cirkel, als een soort van vergrootglas (lens) met daarin een voorstelling van een oog (ook een lens). Naast het oog zien we een vrolijke voorstelling van cirkels, die de kinderen voorstellen, van klein tot groot. Het nieuwe logo staat ervoor dat kinderen op de Lens de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen, in het zicht en de geborgenheid van het team. De kleurstelling van het nieuwe logo vult deze betekenis verder aan: betrouwbaar, basis, vrolijk, expressief.

In aanloop naar de onthulling waren alle 260 leerlingen al met het nieuwe logo aan de slag gegaan. Iedere klas had een stukje van de puzzel gekregen en daarbij de opdracht na te denken over hoe zij dachten dat het complete logo eruit zou zien. Het logo werd vrijdag jl. onthuld door een leerling vanuit elke groep. 11 kinderen, elk met een eigen puzzelstukje van het logo, puzzelden voor het oog van alle kinderen van de school het nieuwe logo in elkaar. Vervolgens werd, onder het openen van confettipoppers, de nieuwe vlag door de leerlingen van de leerlingenraad onthuld waarna de vlag gehesen werd en het logo ook daar zichtbaar werd. Alle kinderen zongen uit volle borst het Lens-lied en zo werd de onthulling een feestelijke bijeenkomst. Het team had vervolgens nog een leuke attentie voor alle kinderen: een mooi notitieblokje met daarop het nieuwe logo.